Angajări masive la DGASPC Vrancea

0
4032

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

– 1 post Inspector de specialitate gr. I / S – SSPPS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii economice/ socio-umane superioare absolvite cu diplomă de licență;  vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani.

– 2 posturi Asistent social debutant/S – CITO Odobești – SMCAMSS – DPPDAPV Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social debutant;  fără condiții de vechime.

– 1 post Inspector de specialitate gr, IA IS – CITO Odobești – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor / arhitectură; vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani.

– 1 post Economist gr. IA IS – CITO Odobești – SMCAMSS – DPPDAPV.  Cerințe specifice postului: studii economice superioare absolvite cu diplomă de licență;  vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani.

– 1 post Psiholog practicant IS – CRRPH Odobești – SMCAMSS – DPPDAPV

Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant; fără condiții de vechime.

– 1 post Asistent social debutant IS – CRRN Jariștea – SMCAMSS – DPPDAPV Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;  aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social debutant; fără condiții de vechime.

– 1 post Psiholog practicant ZS – CRRN Jariștea – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant; fără condiții de vechime.

– 1 post Infirmieră ZG – CRRN Jariștea – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului:  studii generale obținute cu foaie matricolă cis. V – VIII; fără condiții de vechime.

– 1 post Economist gr. IA ZS – CRRN Cotești – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii economice superioare absolvite cu diplomă de licență;  vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani.

– 1 post Infirmieră ZG – CRRN Cotesti – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii generale obținute cu foaie matricolă cis. V – VIII; fără condiții de vechime.

– 2 posturi Infirmieră ZG – CSRNA Odobești (CIA Odobesti) – SMCAMSS – DPPDAPV Cerințe specifice postului: studii generale obținute cu foaie matricolă cis. V – VIII; fără condiții de vechime.

– 1 post Asistent social principal ZS – CRPV Odobești – SMCAMSS – DPPDAPV Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social principal; fără condiții de vechime.

– 1 post Psiholog practicant ZS – CPV ”0 nouă sansă” Mărășesti – SMCAMSS DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant; fără condiții de vechime.

– 1 post Asistent social debutant ZS – CPV ”0 nouă șansă” Mărăsesti – SMCAMSS- DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social debutant; fără condiții de vechime.

-1 post Asistent medical ZPL – CPV ”0 nouă șansă” Mărășești – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii postliceale absolvite cu diplomă; certificat valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, vizat pe anul 2019.

– 1 post Asistent medical ZPL – CRRN Măicănești – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii postliceale absolvite cu diplomă; certificat valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, vizat pe anul 2019.

– 1 post Administrator I ZM – CIA Odobești – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; constituie un avantaj experiența în funcția de adminstrator patrimoniu / gestionar într-o instituție publică; vechime în muncă de minim 3 ani.

-1 post Asistent social debutant ZS – CIA Odobesti – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;  aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social debutant; fără condiții de vechime.

– 1 post Psiholog practicant ZS – CIA Odobești – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului:  studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;  aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant; fără condiții de vechime.

– 1 post Șofer (ambulanțier) ZM – CIA Odobești – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;  școala de conducători auto categoriile B+C+E; cunoștințe minime de mecanică auto; atestat ambulanțier prezintă avantaj; vechime în activitatea de șofer de minim 3 ani;

–  1 post Asistent social practicant ZS – CIA Măicănești – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social pacticant; fără condiții de vechime.

– 1 post Psiholog practicant ZS – CIA Măicănești – SMCAMSS – DPPDAPV. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant; fără condiții de vechime.

– 1 post Inspector de specialitate gr. I ZS – Birou Financiar Contabilitate și Buget – Serv. Financiar Contabilitate – PERU. Cerințe specifice postului:  studii economice superioare absolvite cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani.

-1 post Consilier juridic gr. IA ZS – Birou Achiziții Publice – PERU. Cerințe specifice postului: studii juridice Z drept superioare absolvite cu diplomă de licență;  constituie un avantaj experiența în domeniul achizițiilor publice; vechime în specialitatea studiilor juridice Z drept de minim 5 ani.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 mai 2019, ora 12:00: perioada limită pentru depunerea dosarelor;

04 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;

10 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea din Focșani, bd. Gării nr. 13, Judeţul Vrancea, telefon: 0237/230.789, interior 21.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here