Secția de Științe ale Naturii și Acvariu-Casa Tatovici, renovată printr-un proiect al Consiliului Județean

0
306

Consiliul Județean Vrancea are în derulare proiectul de investiții „Consolidare și restaurare secția de Științe ale Naturii și Acvariu-Casa Tatovici”. Este vorba de reabilitarea unei clădiri monument istoric deținut de Consiliul Județean Vrancea. Proiectul a fost inițiat și susținut de președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan, vicepreședinte PSD România.

Valoarea de adjudecare a investiției este de peste 6,8 milioane de lei, față de valoarea totală estimată a investiției care a fost de 8.117.875 lei. Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 5, Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Contractul de finanţare a fost încheiat în data de 04.09.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiar. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 11 589 292,38 lei, din care: Valoarea totală eligibilă – 11 516 821,38 lei; Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 230 336,43 lei; Valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 72 471,00 lei. Durata de implementare este de 48 luni de la data semnării contractului de finanţare, respectiv până la data de 04.09.2021, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea contractului de finanţare. Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților până la data închiderii Programului Operațional Regional, respectiv 2023. Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici, în vederea valorificării patrimoniului cultural local și a identității culturale și redarea acestuia către publicul vizitator.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Consolidarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentului istoric Secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici. Dotarea corespunzătoare a monumentului consolidat și restaurat – Secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici; Includerea obiectivului consolidat și restaurat în circuitul turistic. „Casa Tatovici este una dintre clădirile eclectice din municipiul Focșani, ce păstrează specificul orașului românesc de secol al XIX-lea. Clădirea este formată din subsol parțial, parter și pod, are o volumetrie compactă, realizată conform principiilor simetriei și e compusă dintr-o zona centrală la care se articulează doua aripi laterale. Printre celelalte monumente existente la nivelul județului, Secția de Științele Naturii găzduită de Casa Tatovici iese în evidență ca fiind singura instituție de profil din municipiul Focșani“,  a declarat managerul de proiect, Luminița Oaneli.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de potențialii vizitatori care vor beneficia de serviciile oferite de Casa Tatovici. Grupul țintă este format din persoane fizice de orice vârstă și persoane juridice, din municipiul Focșani, dar și din județul Vrancea. Beneficiari direcţi: turiştii care sosesc în municipiul Focșani şi ale căror motivaţii pentru călătorie sunt de natură cultural – istorică, aproximativ 25 748 persoane pe an; vizitatori interesaţi de servicii de turism cultural – istoric, aproximativ 25 748 persoane pe an; grupuri de preşcolari, şcolari, studenţi organizaţi în vederea vizitării de muzee, situri arheologice, obiective de patrimoniu cultural, istoric și religioase. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: Populația Județului Vrancea care va beneficia în mod indirect de pe urma proiectului; Primăriile din Regiunea Sud-Est din Brăila, Buzău, Constanța, Galaţi şi Tulcea, pentru care investiția va servi ca exemplu de urmat.

Investiția realizată prin proiect va servi ca exemplu pentru celelalte județe și centre urbane; se va realiza o protecție superioară a mediului înconjurător; se va dezvolta sectorul turistic, ca urmare a unui grad superior de confort pe străzile orașului; va crește bunăstarea și nivelul de trai al populației; se vor crea noi locuri de muncă și se va accelera ritmul dezvoltării economice.

Material comandat de PSD Vrancea. Cod mandatar financiar 41190008

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here