Toate comunele fac audit intern prin filiala vrânceană a Asociației Comunelor din România

0
582

Toate comunele vrâncene își desfășoară activitatea de audit în sistem de cooperare și au aderat la Acordul de cooperare din cadrul filialei județene a Asociației Comunelor din România (ACoR). Milcovul este ultima comună din județ care a aderat la Acord, decizia fiind luată, ieri, la ședința Adunării Generale a filialei județene.

În cadrul întâlnirii a fost prezentat raportul de activitatea al președintelui filialei județene, Ștefan Moscu și au fost discutate probleme curente ale administrației locale vrâncene. „Anul 2018 a fost unul dinamic, având în vedere activitățile și acțiunile desfășurate în cadrul Filialei cât și rezultatele obținute în urma desfășurării lor. Pentru anul 2019 ne propunem să menţinem în continuare colaborarea cu UAT-urile implicate în acest parteneriat, să ne îndeplinim cu succes toate atribuţiile ce ne revin şi să ajutăm personalul din comunitățile, pe care, cu mândrie, le păstorim, pentru rezolvarea problemelor publice locale, ori de câte ori suntem solicitaţi”, a spus primarul Moscu.

Performanțele primarilor vrânceni sunt confirmate de distincțiile oferite „primarilor de cinci stele”, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România din 2018, respectiv Petrică Dogaru, primarul comunei Dumitrești și Romeo Vulpe, primarul comunei Tănăsoaia. De asemenea, primarul comunei Vulturu, Nicușor Păcuraru, a obținut premiul „Nicolae Sabău”, pentru activitatea culturală desfășurată de ,,Rapsodia Vultureană” unde sunt secții de dansuri populare, fanfară și cor.

În ceea ce privește cooperarea cu administrațiile din alte țări, primarul Moscu a menționat participarea la a treia sesiune ordinară a Adunării Generalea Consiliului Autorităților locale din România și Republica Moldova. Tot anul trecut, în luna martie, a avut loc o vizită din partea primarului localității Innertkirchen, Elveția, împreună cu oameni de afaceri din regiune, în vederea implementării proiectului cu tema ,,Împreună pentru un țel”. „Proiectul se adresează tinerilor din mediul rural care vor să construiască o afacere durabilă, pas cu pas, pe termen lung, folosind toate atracțiile turistice din zona Vrancea. Mesajul transmis de delegația elvețiană a fost că «administrația locală trebuie să sprijine proiectele din turism», și, de asemenea, și-au manifestat toată admirația și au fost încântați de vinurile de la ,,Arta vinului” precum și de mobila de la ,,Cerasa””, a subliniat primarul Ștefan Moscu.

De asemenea, în luna noiembrie, primarii l-au avut oaspete pe ambasadorul Republicii Indonezia care a facut o vizită în Vrancea, însoțit de mai mulți membri ai corpului diplomatic acreditați la Bucuresti. Scopul principal al vizitei a fost stabilirea unei colaborări în vederea desfacerii vinurilor vrâncene în Indonezia.

Un subiect important al discuțiilor a fost activitatea compartimentului de audit, realizată în sistem cooperare, prin Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern. Anul trecut au fost efectuate 128 misiuni de regularitate/conformitate. Au fost urmărite 2597 recomandări formulate de structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare din anii anteriori anului 2018, din care 855 recomandări implementate: 1368 recomandări parțial implementate (în curs de implementare) și 374 recomandări neimplementate.

Activitatea de audit intern este pe un trend ascendent, ceea ce arată și nenumăratele puncte de vedere exprimate de Curtea de Conturi, în rapoartele sale dar și în întâlnirile organizate. „Activitatea de audit public intern a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul UAT-urilor partenere Acordului, prin recomandările formulate cu ocazia misiunilor de asigurare realizate. Aceste recomandări au determinat structura auditată să-şi perfecţioneze activităţile şi să-şi îmbunătăţească sistemul de control intern, astfel că de la un audit la altul s-au remarcat progrese semnificative, vizibile fiind, chiar, reducerea numărului de recomandări în rapoartele auditorilor externi, respectiv Camera de Conturi Vrancea. S-a dovedit astfel că structura asociativă care este o formă de organizare de interes general pentru administraţia publică locală precum şi pentru structurile teritoriale cu personalitate juridică ale acestora, după caz, reprezintă cea mai bună formă, atât financiar, cât și de organizare a structurii de audit intern, întrucât doar în acest mod se pot realiza eficient, eficace și economic toate obiectivele acestei activități complexe”, a precizat primarul Moscu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here