Stimulente financiare de la stat pentru întreprinderile sociale de inserție

0
68

Facilități adresate întreprinderilor sociale de inserție

Economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, desfășurate prin întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/ sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/ sau producerea de bunuri, prestarea de servicii și/ sau execuția de lucrări. Aceasta are drept obiective consolidarea coeziunii economice și sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.

Întreprinderile sociale de inserție pot beneficia de următoarele facilități din partea autorităților administrației publice locale:

a) atribuirea unor spații și/ sau terenuri aflate în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul desfăsurării activităților pentru care le-a fost acordată marca socială;

b) sprijin, în promovarea produselor realizate și/ sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum și în identificarea unor piețe de desfacere a acestora;

c) sprijin în promovarea turismului și activităților conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric și cultural local;

d) alte facilități și scutiri de taxe și impozite acordate de autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii.

Întreprinderile sociale de inserție, care angajează tineri cu risc de marginalizare socială, conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază lunar de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință (4×500 lei), în vigoare la data încadrării în muncă, pentru fiecare persoană din această categorie, pană la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Întreprinderile sociale de inserție pot beneficia de măsuri de sprijin, de natura ajutorului de stat, ce vor fi aprobate prin acte specifice, cu respectarea prevederilor comunitare și naționale în materie de ajutor de stat. Aceste măsuri se vor acorda cu respectarea legislației naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat și vor fi implementate prin hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului muncii, familiei și justiției sociale sau, după caz, prin hotărare a consiliului local.

Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție pot beneficia anual de programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor din sfera economiei sociale în conformitate cu prevederile art. 25^1 lit. d) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la Programele naționale destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii.

Compartiment comunicare AJOFM Vrancea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here