Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi evaluarea la limba română; mâine, la matematică

0
76

Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi prima probă a Evaluării Naționale 2019. Evaluarea competențelor dobândite în ciclul primar debutează cu testul la limba română, iar mâine va fi susținut testul la matematică. Testele elaborate pentru Evaluarea Națională IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba română, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Pentru fiecare test, elevii au la dispoziție 60 de minute, timp în care pot rezolva cerințele. Testele vor fi evaluate de către cadrele didactice din unitățile de învățământ în care învață elevii, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test. Rezultatele ar trebui să îi ajute pe părinți să afle pe ce anume să insiste în lucrul cu copiii, pe timpul verii. Un alt obiectiv al evaluărilor este de a-i obișnui pe copii cu condițiile de examen, pentru a nu se trezi la final de clasa a VIII-a, când au un examen care le hotărăște traseul școlar, pentru prima oară în fața unei evaluări naționale.

Scopul evaluărilor este de a arăta în ce măsură și-au însușit copiii elementele de bază prevăzute de programa școlară și de a-i ajuta pe cei care au lacune să le remedieze, pe timpul verii. Pe baza acestor teste, învățătoarele trebuie să realizeze planuri individualizate de învățare, adaptate fiecărui elev la care a identificat probleme. Planurile trebuie comunicate părinților, pentru a fi parteneri în procesul de învățare.

Subiectele ce vor fi date elevilor clasei a IV-a sunt împărțite chiar de învățătorul de la clasă, care este asistat pe toată durată evaluării de un al doilea profesor, care nu predă la acea clasă. Conform edu.ro, subiectele de la evaluarea la clasa a IV-a trebuie să îndeplinească condițiile potrivit regulilor de evaluare, definite în metodologie și anume să aibă un nivel mediu de dificultate, să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu și să aibă un format asemănător celui al evaluărilor internaționale. Fiecare test este evaluat și notat de către două cadre didactice, dintre care unul învățătorul de la clasă.

Rezultatele obținute de elevii de clasa a IV-a nu se afișează, nu se anunță public și nu se trec în catalog, ci sunt comunicate de către învățătoare părinților, individual.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here