Peste 2.500 de locuri la Academia de Poliție și școlile de agenți și subofițeri ale MAI

0
971

Recent a fost publicat numărul de locuri la Academia de Poliție și pentru toate instituțiile de învățământ ale MAI. Astfel, la Academia de Poliție sunt disponibile 770 de locuri pentru 6 facultăți, iar la Școlile de Agenți și Subofițeri ale MAI numărul total de locuri este de 1.737. Pentru Academia de Poliție cererile-tip de înscriere se depun până pe data de 24 mai, iar examenul de admitere este organizat în perioada 22.07-13.08.2019. Pentru Școlile de Agenți și Subofițeri cererile-tip de înscriere se depun până pe data de 15 noiembrie, iar examenul de admitere se organizează în perioada 10.01-23.01.2020. Perioada de școlarizare pentru Școlile de Agenți și Subofițeri este februarie-decembrie 2020.

Numărul de locuri pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – studii universitare de licență a fost distribuit astfel: Pentru Facultatea de Poliție – 290 de locuri la Ordine și siguranță publică (frecvenţă) și 50 de locuri la Ordine și siguranță publică (frecvență redusă); Pentru Facultatea de Poliție de Frontieră – Ordine și siguranță publică (frecvență) – 70 de locuri; Pentru Facultatea de Jandarmi– Ordine și siguranță publică (frecvență) – 70 de locuri; Pentru Facultatea de Științe Juridice și Administrative – Drept (frecvență) – 115 locuri; Drept (distanță) 100 de locuri; Pentru Facultatea de Pompieri – Instalații pentru construcții – pompieri – (frecvenţă) – 50 de locuri; Facultatea de Arhivistică – Arhivistică (frecvenţă) – 25 de locuri.

Admiterea în şcolile de poliţie a fost amânată, următoarea sesiune urmând să fie susţinută în luna ianuarie 2020, nu în septembrie 2019, cum de altfel așteptau mulți candidați. Şcolile postliceale ale MAI fac parte din sistemul naţional de învăţământ şi asigură calificările de nivel 5 specifice ministerului: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi, subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, maistru militar auto.

Pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina, calificarea Agent de poliție – au fost alocate 765 de locuri; Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” – Cluj-Napoca, calificarea Agent de poliție – 162 de locuri; Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea, calificarea Agent de poliție de frontieră – 150 de locuri; Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgăşani – calificarea Subofiţer de jandarmi – 190 de locuri; Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” – Fălticeni – calificarea Subofiţer de jandarmi 170 de locuri; Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti – calificarea Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 de locuri; calificarea Maistru militar auto – 25 de locuri.

Calendarul concursului de admitere în şcolile de poliţie este similar cu cel din anul precedent. În luna noiembrie se vor depune cererile de înscriere la unitățile de recrutare, respectiv Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție/ Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră. Urmează examinarea medicală și testarea psihologică, iar susținerea probelor eliminatorii, cât și proba de verificare a cunoștințelor se vor ţine la începutul lunii ianuarie 2020.

Condițiile legale de recrutare a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a polițiștilor sunt următoarele:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Realizarea activităţilor de recrutare

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează de către structurile centrale și teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale care au locuri aprobate la aceste instituţii – Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate/ reședință și sarcinile de recrutare stabilite. Pentru programul de studii universitare de licenţă „Drept”, organizat la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, candidaţii sunt recrutaţi de către structurile de resurse umane ale inspectoratelor generale, repartizarea beneficiarilor care au locuri aprobate realizându-se ulterior admiterii.

Pentru locurile aprobate Ministerului Apărării Naționale, recrutarea și selecția candidaților se realizează prin structurile acestui minister. Structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române realizează recrutarea candidaţilor şi pentru locurile Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în situaţia în care aceştia din urmă nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat.

Sursa foto: Banatul Azi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here