Elevii de clasa a II-a, în febra Evaluării Naționale; astăzi susțin proba de citire

0
102

Elevii de clasa a II-a au început, de ieri, susținerea probelor de Evaluare Națională. Prima probă a fost la limba română – scris, iar azi susțin proba de citire. Testul la matematică va fi susținut mâine. Evaluarea Națională la clasa a II-a se desfășoară în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei școli. Testarea se susține în clasele în care învață în mod normal copiii. Elevii de clasa a II-a au 30 de minute timp alocat pentru rezolvarea subiectelor, la fiecare testare.

Conform edu.ro testele elaborate pentru Evaluarea Națională II, administrate elevilor care urmează cursurile clasei a II-a, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;

c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Evaluarea la clasa a II-a este prima testare în cadrul căreia copilul este expus unor subiecte făcute de altcineva decât cadrul didactic cu care este obișnuit. Părinții pot compara, astfel, rezultatele obținute de copil la această testare națională cu rezultatele obișnuite primite de elev de la învățătoare și pot vedea dacă a fost evaluat corect în timpul anului. Rezultatele ar trebui să îi ajute pe părinți să afle pe ce anume să insiste în lucrul cu copiii, pe timpul verii.

Un alt obiectiv al evaluărilor este de a-i obișnui pe copii cu condițiile de examen, pentru a nu se trezi la final de clasa a VIII-a, când au un examen care le hotărăște traseul școlar, pentru prima oară în fața unei evaluări naționale. Scopul evaluărilor este de a arăta în ce măsură și-au însușit copiii elementele de bază prevăzute de programa școlară și de a-i ajuta pe cei care au lacune să le remedieze, pe timpul verii. Pe baza acestor teste, învățătoarele trebuie să realizeze planuri individualizate de învățare, adaptate fiecărui elev la care a identificat probleme. Planurile trebuie comunicate părinților, pentru a fi parteneri în procesul de învățare.

Subiectele date elevilor clasei a II-a sunt împărțite chiar de învățătorul de la clasa respectivă, care este asistat pe toată durată evaluării de un al doilea profesor, care nu predă la acea clasă. Elevii se vor așeza în bănci așa cum obișnuiesc să o facă zilnic, subiectele fiind concepute pe 2 numere. Înainte de începerea testului, învățătorul le explică elevilor regulile evaluării. Din momentul în care primesc testele, elevii trebuie să își scrie pe foaia de evaluare numele, prenumele și școala, apoi, timp de 30 de minute vor rezolva subiectele. La final, cadrele didactice iau foile de test de la copii și le predă, pe bază de proces-verbal, directorului școlii, care este președintele comisiei de organizare a evaluării în școală.

Conform edu.ro, subiectele de la evaluarea la clasa a II-a trebuie să îndeplinească condițiile potrivit regulilor de evaluare, definite în metodologie și anume să aibă un nivel mediu de dificultate, să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu și să aibă un format asemănător celui al evaluărilor internaționale. Fiecare test este evaluat și notat de către două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul de la clasă. Testele de la clasa a II-a trebuie să fie corectate în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test de la clasa respectivă.

Rezultatele obținute de fiecare elev de clasa a II-a nu se afișează, nu se anunță public și nu se trec în catalog. Rezultatele de la evaluarea națională la clasa a II-a le sunt comunicate de către învățătoare părinților, individual.

Sursa foto: B365.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here