Elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a încep examenele de Evaluare Națională

0
608

          De marți, 7 mai, elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a încep evaluările naționale. Primii care vor da examen sunt elevii de clasa a II-a, care vor susține o probă scrisă la limba română, urmată de o probă de citire aferentă disciplinei, care va avea loc pe 8 mai. Testul la matematică va fi susținut în data de 9 mai.

Conform edu.ro testele elaborate pentru Evaluarea Națională II, administrate elevilor care urmează cursurile clasei a II-a, sunt structurate astfel:

  1. a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;
  2. b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;
  3. c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Pentru fiecare test, elevii au la dispoziție 30 de minute în care pot rezolva cerințele.

Evaluarea competențelor dobândite în ciclul primar de la finalul clasei a IV-a, va debuta cu testul la limba română din data de 14 mai, iar ziua următoare, pe 15 mai, va fi susținut testul la matematică. Testele elaborate pentru Evaluarea Națională IV, administrate elevilor care urmează cursurile clasei a IV-a, sunt structurate astfel:

  1. a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;
  2. b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Pentru fiecare test, elevii au la dispoziție 60 de minute în care pot rezolva cerințele.

Ultimii care vor susține probele din cadrul Evaluării Naționale sunt elevii claselor a VI-a, care în data de 22 mai au testare la limbă și comunicare, iar pe 23 mai la matematică și științele naturii.

Testele elaborate pentru Evaluarea Națională VI, administrate elevilor care urmează cursurile clasei a VI-a în limba română sunt structurate astfel:

  1. a) primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”;
  2. b) al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.

Pentru fiecare test, elevii au la dispoziție 60 de minute în care pot rezolva cerințele.

 

Notele nu sunt trecute în catalog

Reprezentanții Ministerului Educației transmit că testele de la Evaluarea Națională se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test. Fiecare test de la Evaluarea Națională II şi  IV este evaluat de două cadre  didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. În cazul în care numărul de cadre didactice din unitatea de învăţământ este insuficient şi nu permite respectarea condiţiilor, preşedintele comisiei de organizare şi de administrare a Evaluării Naționale din unitatea de învăţământ solicită comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti nominalizarea unor cadre didactice din alte unităţi de învăţământ. Înainte de începerea procesului de evaluare a testelor, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori.

Notele obținute nu se vor trece în catalog, nu se afișează și nu vor fi publice. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin: elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune; informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here