Patru specialiști din CJRAE Vrancea, instruiți în Islanda

0
266

Patru specialiști din Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educațională (CJRAE) Vrancea – 3 profesori consilieri școlari şi 1 profesor logoped – au participat timp de 2 zile la o activitate de job-shadowing la InterCultural Iceland (ICI), Reykjavik, Islanda, urmată de un curs de formare „Diverse society – diverse clasroom” susţinut de ICI în Borgarnes, Islanda.

Conform datelor furnizate de Liliana Jeny Mihai, director CJRAE Vrancea, în cadrul activității de job-shadowing la InterCultural Iceland, Reykjavik, Islanda, au fost observate şi analizate activităţilor curente ale ICI în domeniul educației pentru drepturile omului şi incluziunii sociale; de asemenea, au fost dezbătute și activităţile desfăşurate de ICI pentru designul programelor de formare, în acord cu politicile de incluziune promovate la nivelul UE.

Scopul activității de job-shadowing a fost preluarea modelelor de bună practică în privinţa formării cadrelor didactice pentru educația pentru drepturile omului şi promovarea incluziunii sociale. După activitatea de job-shadowing la ICI, Reykjavik, preț de o săptămână, specialiștii CJRAE au participat la cursul de formare „Diverse society – diverse clasroom” susţinut de ICI în Borgarnes, Islanda, prin care și-au format şi dezvoltat competențele de proiectare, realizare și evaluare a activităţilor educaționale prin valorificarea principiilor învățării prin cooperare, cu accent pe  valorizarea şi valorificarea diversității, pe promovarea drepturile omului, a interculturalității şi a incluziunii sociale şi educaționale.

Ca urmare a participării la cele 2 activități, cele patru cadre didactice formate vor elabora un program curricular opțional pe tema incluziunii sociale şi educației interculturale, ce va fi propus factorilor interesați. De asemenea va fi elaborat şi furnizat un program de formare a cadrelor didactice pe tematica incluziunii şi comunicării interculturale, fundamentat pe metodologia de formare a InterCultural Iceland şi pe expertiza acestei instituții în formarea continuă a cadrelor didactice din Europa.

Reamintim că Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educațională Vrancea (CJRAE) implementează proiectul „Addressing diversity in education”, finanțat de EEA Grants 2014-2021, prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenorialul Tinerilor (ESAYEP). Acest proiect se derulează în perioada 01.09.2018-31.08.2019, având ca scop mobilitatea personalului didactic din instituție pentru dezvoltare profesională, iar partenerul organizației CJRAE Vrancea în acest demers este InterCultural Iceland. Proiectul, care beneficiază de o finanțare de14.280 euro, este derulat în contextul nevoii instituționale şi profesionale de integrare a expertizei internaționale în activitățile de asistență educațională furnizate școlilor, în special având în vedere faptul că schimbările radicale din educaţie şi noile teorii din pedagogia ultimilor ani subliniază necesitatea formării continue a personalului ca fiind singura modalitate eficientă de a crește calitatea serviciilor educaționale.

Proiectul este rezultatul direct al vizitei pregătitoare desfășurată de specialiștii C.J.R.A.E. Vrancea la sediul InterCultural Iceland, în perioada 16 – 17.05.2018, vizită pregătitoare finanțată de EEA Grants prin proiectul EY-PVI-0165. Vizita pregătitoare a avut loc ca urmare a deciziei C.J.R.A.E. Vrancea de a identifica furnizorul de formare potrivit și modalitățile cele mai eficiente pentru implicarea personalului instituţiei (consilieri școlari şi logopezi) în activităţi de formare, astfel încât specialiștii C.J.R.A.E. să poată furniza servicii educaționale de calitate în abordarea diversității educaționale și în facilitarea integrării sociale şi educaționale a tuturor elevilor. „Cele două resurse educaționale dezvoltate în proiect vor permite creșterea calității serviciilor educaționale din unitățile școlare din județ cu care CJRAE Vrancea colaborează, prin integrarea învățării prin cooperare, prin focalizarea pe dialogul intercultural şi valorizarea diversității ca o resursă a clasei, prin implementarea unor strategii active de facilitare a incluziunii sociale. De asemenea, prin proiectul menţionat este vizată dezvoltarea instituțională a CJRAE Vrancea şi creșterea calității serviciilor educaționale oferite, atât prin integrarea noilor rezultate, cât şi prin dezvoltarea de noi proceduri de lucru, integrarea unor noi metode educaționale, integrarea experienței şi expertizei internaționale în activitatea curentă a instituţiei“, a concluzionat Liliana Jeny Mihai, director CJRAE Vrancea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here