Peste 416 milioane de lei, bugetul județului Vrancea în 2019; administrația județeană are în derulare mai multe proiecte cu finanţare europeană

0
1339

Peste 416 milioane de lei este bugetul Consiliului Judeţean Vrancea şi al instituţiilor subordonate pe anul 2019, alocat prin Legea bugetului de stat. Conform proiecţiei bugetare, aproximativ 29 de milioane de lei provin din cote defalcate din impozitul pe venit, peste 15 milioane de lei sunt sume alocate pentru echilibrare buget, 16,5  milioane de lei vor fi alocaţi din sume defalcate din TVA pentru descentralizare. Din sume defalcate din TVA pentru drumuri, Consiliul Județean Vrancea primește 18,1 milioane de lei, iar din sume defalcate din TVA pentru echilibrare, administrația județeană primește 127.5 milioane de lei.

Cea mai mare parte a bugetului alocat județului Vrancea merge la instituţiile subordonate. Astfel, cea mai mare sumă, de peste 93,4 milioane de lei, va fi alocată  Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Şcoala „Elena Doamna“ va avea un buget de aproape 3 milioane de lei. Pentru susţinerea Programului Naţional „Lapte şi corn“, Consiliul Judeţean Vrancea va aloca suma de aproape 5,6 milioane lei. Pentru buna desfăşurare a activităţilor, Muzeul Vrancei va primi peste 6,3 milioane lei, iar Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Măicăneşti va primi 962 mii lei, în timp ce Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Mihălceni îi va fi alocată suma de 692 mii lei. Serviciul Public de Evidenţă a Persoanei va avea un buget de aproximativ 1,5 milioane lei. La rândul său, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu“ va avea un buget de aproape 4 milioane lei. Centrul Cultural Judeţean va primi aproximativ 5 milioane de lei.

Administraţia judeţeană va mai aloca bani pentru funcţionarea aparatului neclerical, pentru care a fost alocată suma de peste 6,3 milioane lei, iar pentru Serviciul Salvamont a fost alocată suma de aproape 3 milioane de lei. Totodată, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională va primi puțin peste un milion de lei.

 

Proiecte cu finanţare europeană pentru dezvoltarea infrastructurii

Pentru susținerea proiectelor de investiții, administrația județeană are prevăzută suma de 182 milioane de lei. În acest total, sunt cuprinse sumele pentru finanţarea programelor de infrastructură prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), finanțarea externă a unor proiecte aflate în derulare, dar și excedentul bugetar înregistrat la finele anului 2018.

În acest moment Consiliul Judeţean are în derulare mai multe proiecte cu finanţare europeană, pentru care este prevăzută suma de 390 de milioane de lei. Unul dintre cele mai importante proiecte este „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vrancea“, cunoscut şi sub numele de Vrancea Curată. Alte proiecte vizează reabilitarea și modernizarea unor drumuri județene.

 

„Vrancea Curată“ pentru managementul deșeurilor

Consiliul Județean Vrancea are în derulare proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vrancea“, cunoscut şi sub numele de Vrancea Curată. În luna octombrie 2018, Consiliul Județean Vrancea a anunțat că a finalizat Faza I a proiectului „Sistem de management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vrancea”. Valoarea totală a Fazei I a Proiectului, fără TVA, este de 59.130.083,00 lei. Proiectul cuprinde 11 contracte: 5 contracte de servicii, 4 contracte de lucrări și 2 contracte de furnizare.

În Faza 1 a proiectului, care s-a închis la 30.06.2016, au fost finalizate cele mai multe dintre contracte, fiind îndepliniți majoritatea indicatorilor fizici ai proiectului: au fost închise și reabilitate cele 5 depozite urbane neconforme din Focșani, Adjud, Mărășești, Odobești și Panciu, s-au finalizat lucrările la Celula 1 de depozitare a deșeurilor și la Stația de sortare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret, s-au construit Stațiile de transfer de la Focșani – Golești, Adjud și Vidra, precum și cele 6 platforme de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la Focșani – Mîndresti (2), Adjud, Mărășești, Panciu și Odobești.

Indicatorii de performanță ai proiectului vor fi îndepliniți la finalizarea celei de a 2-a Faze a Proiectului, după cum urmează: gradul de acoperire a colectării în zona urbană va fi de 100%, gradul de acoperire a colectării în zona rurală va fi de 90%, va fi introdus în zona rurală sistemul de colectare separată a deșeurilor din ambalaje și biodegradabile, volumul deșeurilor mixte la depozitele de deșeuri va fi redus cu 40%.

Administrația județeană a anunțat și lansarea proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea”. Valoarea totală a Contractului de Finanțare inclusiv TVA este de 47.485.565,05 lei din care valoarea totală eligibilă este de 39.714.437,01 lei, finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în suma maximă de 36.211.305,94 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului în suma de 739.006,25 lei. Proiectul cuprinde 11 contracte: 5 contracte de servicii, 4 contracte de lucrări și 2 contracte de furnizare.

 

Drumuri județene modernizate cu bani europeni

Consiliul Județean a depus spre finanțare și 5 proiecte care vizează  reabilitarea și modernizarea a 5 drumuri județene. Deja patru din cele cinci proiecte au fost adjudecate, fiind semnate contractele de finanțare și urmează să demereze lucrările efective. Este vorba de drumurile „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită judeţ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tâmboieşti – Bordeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T“; „Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vârteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T“; „Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gologanu – Slobozia Ciorăşti – Coteşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN–T“; „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbrăveni – Gugești – Popeşti – Urechești – Budești – Cotești – Blidari – Bonțești – Dălhăuți – Faraoanele – Rîmniceanca – Beciu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T“.

Pentru cel de-al cincilea proiect depus de Consiliul Județean Vrancea spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, respectiv „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gugeşti – Dragosloveni – Gura Caliţei – Dealu Lung – Tinoasa – Poeniţa – Dumitreşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN–T“, președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a solicitat și a obținut modificarea ghidului solicitantului și introducerea unor obiective noi pe lista de cheltuieli eligibile. Astfel, pentru proiectul amintit mai sus, soluția tehnică prevede construirea unui viaduct, investiție ce nu se regăsea pe lista de cheltuieli eligibile.

Proiectele depuse de Consiliul Județean Vrancea și enumerate mai sus vizează reabilitarea unor drumuri județene care au o lungime totală de 120,7 kilometri și care traversează localitățile Sihlea, Tâmboieşti, Bordeşti, Goleşti, Vârteşcoiu, Odobeşti, Gugeşti, Gura Caliţei, Dumitreşti, Gologanu, Slobozia Ciorăşti, Coteşti, Dumbraveni, Gugesti, Popeşti, Urechești și Cotești. Practic, prin aceste proiecte, va avea loc reabilitarea unor drumuri pe care nu au mai fost executate lucrări consistente de peste 35 de ani, iar o parte din acestea nu au fost asfaltate niciodată. Valoarea totală estimată a lucrărilor ce vor fi executate pe cele 5 drumuri este de peste 468 milioane de lei, echivalentul a 104 milioane de euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here