Lansarea proiectului ”Creșterea performanței energetice a școlii „Anghel Saligny” din municipiul Focșani, județul Vrancea”

0
179

Comunicat de presă

                 Data 17 aprilie 2019

Lansarea proiectului ”Creșterea performanței energetice a școlii „Anghel Saligny” din municipiul Focșani, județul Vrancea”

Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Creșterea performanței energetice a școlii „Anghel Saligny” din municipiul Focșani, județul Vrancea”, cod MySMIS 117956, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1: ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 2.624.027,73 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.571.547,18 lei.

Obiectivul general al proiectului este implementarea măsurilor de eficiență energetică ce vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață prin: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – reabilitarea clădirii și a instalațiilor aferente acesteia într-o perioadă de doi ani de la semnarea contractului de finanțare (instalația apă caldă consum, instalația de iluminat, instalația de încălzire);
  2. – creșterea gradului de confort al mediului educațional în primul an de durabilitate a investiției, permițându-le elevilor și cadrelor didactice să își desfășoare activitatea în condiții optime.

 

Durata de implementare a proiectului este de 46 luni (01.06.2017-31.03.2021).

Informații suplimentare se pot obține la: telefon 0237.212.362, e-mail: scasfocsani@yahoo.com

Florentina Olteanu – Manager de proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here