Ghidul călătorului prin legislație. Contractul de societate (II)

0
18

Continuăm astăzi cu noi informații despre contractul de societate.

Ca regulă, acest tip de contract se încheie în formă scrisă, formă necesară în mod obișnuit numai pentru a se face proba sa. Totuși, dacă se dorește înființarea unei societăți care să aibă personalitate juridică, contractul se încheie în mod obligatoriu în formă scrisă, contractul trebuind să prevadă asociaţii, aporturile fiecăruia dintre aceștia, forma juridică, obiectul, denumirea, sediul societăţii și durata ei. Dacă această formalitate privitoare la forma scrisă nu este îndeplinită, atunci intervine nulitatea absolută, fondatorii și primii administratori stabiliți prin contract răspunzând solidar pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea acestei condiții necesare pentru constituirea societății/ dobândirea personalității juridice de către societate. Din punctul de vedere al duratei, societatea care se înființează poate fi atât cu durată determinată, cât și cu durată nedeterminată, aspect ilustrat de mențiunea făcută în contractul de societate. Dacă societatea este înființată pe o anumită durată, înainte ca aceasta să expire, asociaţii o pot prelungi.

În dreptul românesc sunt mai multe tipuri de societăţi cum ar fi: societățile simple, societățile în participaţie, societățile în nume colectiv, societățile în comandită simplă, societățile cu răspundere limitată, societățile pe acţiuni, societățile în comandită pe acţiuni, societățile cooperative. Acestea sunt câteva exemple, legea românească reglemetând și alte tipuri se societăți. În momentul de față, cele mai răspândite sunt societățile cu răspundere limitată cu unul sau cu doi asociați, urmate de societățile pe acțiuni și societățile cooperative.

Dacă asociații doresc să înființeze o societate comercială, atunci aceasta dobândeşte personalitate juridică prin şi de la data înmatriculării în registrul comerţului.

Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări fie la telefonul 0237.224.555, fie pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea: redactie@monitorulvn.ro.

Avocat MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here