Cererile pentru achiziționarea de calculatoare pot fi depuse până pe 19 aprilie

0
300

Programul Euro 200 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2019. Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG 297/03.05.2018 pentru modificarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobată prin HG nr. 1294/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 408/14.05.2018.

Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, conform legislaţiei în vigoare. De menționat că ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. După stabilirea venitului brut pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale, care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

Până pe 19 aprilie se vor depune cererile, urmând ca în perioada 22 aprilie – 13 mai să fie efectuate anchetele sociale și se vor evalua cererile de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ, împreună cu comisiile de anchetă socială. Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat se va face în perioada 14-24 mai, apoi, pe 30 mai, se vor afișa pe portalul Ministerului Educației Naționale listele nominale ale beneficiarilor. Urmează ca în data de 31 mai să se afișeze în fiecare unitate de învățământ a listele beneficiarilor, urmând ca să până pe 6 iunie să fie depuse contestațiile, a căror rezolvare se va afișa pe 21 iunie.

Lista finală a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru va fi afișată pe portalul Ministerului Educației Naționale pe 4 iulie. Ministerul Educației Naționale va achiziționa bonurile valorice, iar în perioada 22 iulie – 9 august, vor fi eliberate beneficiarilor bonurile valorice cu care pot achiziționa calculatoarele în perioada 24 iulie – 10 octombrie. Între 25 iulie – 15 octombrie se vor depune copii de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți, iar în perioada 25 iulie – 31 octombrie se vor depune de către operatorii economici bonurile valorice, copiile de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior. Decontarea sumelor către operatorii economici se va face în perioada 30 iulie – 20 noiembrie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here