Directori de școli și profesori vrânceni, la Valencia în cadrul unui proiect al CJRAE Vrancea

0
1222

Un grup alcătuit din 12 cadre didactice (7 directori de școli și 5 profesori) au participat la cursul structurat „Roma community: past, present and future in education and social progress”, din cadrul unui proiect  Erasmus + „Incluziune şi egalitate de șanse la educaţie în comunități defavorizate”, organizat de Esmovia în Valencia, Spania. Continuând demersurile începute în perioada 2015-2016, atunci când 781 de cadre didactice şi alți specialiști din educaţie au participat la cursuri de formare susținute de formatori ai CJRAE Vrancea şi InterCultural Iceland (în cadrul proiectului „Cresc în Vrancea!” coordonat de Consiliul Județean Vrancea), Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Vrancea implementează acum un nou proiect destinat facilitării formării continue a cadrelor didactice din județ prin participarea la cursuri structurate în străinătate.

„Incluziune şi egalitate de șanse la educaţie în comunități defavorizate” este un proiect Erasmus + KA1 (2018-1-RO01-KA101-047397) implementat  de CJRAE Vrancea în perioada 01.07.2018 – 30.06.2020 (24 luni), proiect de mobilitate pentru personalul din domeniul educaţiei şcolare, ce vizează sprijinirea instituţiilor de învățământ în combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, a reducerii disparităților şi în oferirea unei educații de calitate care să faciliteze o carieră şcolară de succes pentru toţi elevii. Finanțarea obținută de CJRAE Vrancea în beneficiul unităților şcolare din consorțiu este de 73.080 euro.

CJRAE Vrancea implementează acest proiect în calitate de coordonator al unui consorțiu județean alcătuit din 12 unități şcolare care au manifestat interes şi preocupare anterioară pentru integrarea copiilor în situație de risc (în special reprezentanții comunității rome) în activităţile educaționale desfăşurate în context formal şi nonformal. Cu aceste unități şcolare, CJRAE Vrancea a colaborat la implementarea unor activităţi educaționale în cadrul unor proiecte anterioare sau în cadrul activităţii curente a instituţiei. Consorțiul județean cuprinde: Şcoala Gimnazială „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud, Școala Gimnazială  nr. 2 Mărășești, Şcoala Gimnazială „Învățător Gheorghe Asanache“ Bordești, Şcoala Gimnazială Chiojdeni, Şcoala Gimnazială Homocea, Școala Gimnazială Pufești, Şcoala Gimnazială Răcoasa, Școala Gimnazială ,,Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica“ Sihlea, Școala Gimnazială Slobozia Bradului, Școala Gimnazială ,,Ion Diaconu” Tulnici, Şcoala Gimnazială Vînători, Şcoala Gimnazială „Valeriu D. Cotea“ Vidra.

 

Conform informațiilor transmise de Liliana Jeny Mihai, director CJRAE Vrancea, principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă participarea cadrelor didactice din cele 12 unități şcolare din consorțiu la 3 cursuri de formare internaționale (câte un participant din fiecare şcoală la fiecare curs) pentru dezvoltarea competențelor personale şi instituționale în ceea ce priveşte dezvoltarea unor servicii educaționale de calitate pentru toţi copiii, în special pentru cei din grupuri vulnerabile şi în risc de abandon şcolar. CJRAE Vrancea coordonează consorțiul şi implementarea proiectului, dar personalul didactic angajat nu poate participa la cursurile internaționale, instituția nefiind eligibilă ca „organizație de trimitere” conform regulilor Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formării Profesionale privind implementarea programului Erasmus + în România.

Tematica programului de formare face referire la creșterea gradului de implicare a comunității rome în educaţie prin cunoașterea intereselor şi preocupărilor specifice ale reprezentanților minorității rome şi integrarea acestor aspecte în activităţile educaționale. Reflectând experiența şi expertiza organizatorilor şi formatorilor, cursul a îmbinat activităţile desfăşurate în context formal (prezentări interactive referitoare la istoria şi cultura romă, specificul relaţionării dintre minoritatea romă şi populațiile majoritare din diferite state europene, exemple de bune practici privind integrarea socială şi educaţională a romilor în diferite țări, în special în Spania) cu sesiuni de lucru interactive dedicate dezvoltării competențelor specifice de facilitare a integrării copiilor romi în educaţie, dezvoltării personale a cadrelor didactice participante, formării competențelor de lucru în echipă şi de organizare a activităţilor educaționale în echipe inter-disciplinare, dar şi pozitivarea atitudinii participanților faţă de minoritatea romă şi necesitatea asigurării egalității de șanse la educaţie pentru toţi copiii.

Programul cursului a cuprins şi o vizită de studiu într-o unitate şcolară din Valencia (CEIP Arquitecto Santiago Calatrava) în care sunt furnizate servicii educaționale adaptate pentru copiii în situație de risc de neadaptate şcolară, spre exemplu copiii migranţilor sau cei din familii spaniole cu venituri scăzute, acolo unde profesorii români au putut observa la faţa locului specificul sistemului educaţional spaniol, activitatea cadrelor didactice şi stilul de relaționare cu copiii din grupuri vulnerabile, au putut dialoga cu elevii – inclusiv cu cei români – pentru a înțelege mai bine cum sunt aceștia asistați de unitățile şcolare din Spania pentru a participa cu succes la activităţile educaționale.

Dimensiunea interculturală a programului de formare a fost asigurată prin participarea la un spectacol de flamenco şi la un prânz tradițional, unde cadrele didactice de la cele 2 cursuri organizate de Esmovia în această perioadă au gătit „paella valenciana” şi au petrecut câteva ore într-un cadru specific culturii pe care localnicii o definesc cu mândrie ca „valenciană”. Prin participarea la acest program de formare, cadrele didactice au dobândit cunoştinţe relevante în privinţa factorilor care limitează accesul copiilor romi la educaţie, au înţeles valorile, tradițiile şi specificul cultural al populației rome şi şi-au dezvoltat abilităţile de organizare a unor activităţi didactice care să corespundă intereselor şi preocupărilor copiilor romi, crescând motivația acestora pentru participarea şcolară; comunicare şi dialog intercultural.

Activităţile de formare au fost desfăşurate astfel încât să dezvolte autonomia cadrelor didactice în organizarea şi implementarea unor activităţi educaționale adecvate specificului cultural al copiilor romi şi să încurajeze manifestarea unei atitudini empatice faţă de problemele familiilor rome şi copiilor romi aflați în risc de părăsire timpurie a şcolii. „Pe parcursul acestui an şcolar, cei 12 participanţi vor elabora un curs opțional (CDS) care să reflecte interesele şi preocupările comunității rome, cu activităţi didactice fundamentate pe o mai bună cunoaştere a specificului cultural şi pe abilitățile de dialog intercultural dezvoltate prin cursul internațional. Acest CDS va fi implementat în unele dintre unitățile şcolare din consorțiu şi, în funcție de rezultatele obținute, ar putea fi generalizat la nivelul tuturor unităților şcolare care se confruntă cu probleme similare“ a transmis Liliana Jeny Mihai.

Proiectul va continua spre sfârșitul acestui an şcolar şi începutul anului şcolar viitor prin participarea altor cadre didactice din cele 12 unități şcolare din județul Vrancea la cursurile „Approaching Multicultural Issues and Mixed Ability Classes” care vizează dezvoltarea expertizei cadrelor didactice în comunicarea şi dialogul intercultural (12 participanți) şi „Early School Leaving” care vizează facilitarea accesului la educaţie pentru copiii din etnia romă şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii (12 participanți), ambele programe de formare fiind susținute de ITC International la Praga, Cehia.

Implementarea acestui proiect este o concretizare a eforturilor constante ale CJRAE Vrancea pentru colaborarea cu unitățile şcolare din județ, atât în privinţa formării continue a cadrelor didactice şi învăţării pe tot parcursul vieții, cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor educaționale furnizate elevilor, în special celor din grupuri vulnerabile. De asemenea, prin acest proiect, CJRAE Vrancea vizează stimularea interesului unităților şcolare şi cadrelor didactice din județ pentru organizarea şi implementarea unor proiecte educaționale, inclusiv a proiectelor Erasmus +, coordonatorul consorțiului asumându-şi rolul de a sprijini participanții pentru redactarea unor cereri de finanțare pentru proiectele lor viitoare.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here