Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA S.C. LUROPAD CONSTRUCT S.R.L. prin achiziția de noi echipamente performante”

0
222

Anunț de presă

               Data 09 Aprilie 2019

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA S.C. LUROPAD CONSTRUCT S.R.L. prin achiziția de noi echipamente performante”

S.C. LUROPAD CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Municipiul Focșani, strada  Vîlcele, Nr. 15,  județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “DEZVOLTAREA S.C. LUROPAD CONSTRUCT S.R.L. prin achiziția de noi echipamente performante”, cod SMIS 112576, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. LUROPAD CONSTRUCT S.R.L. prin diversificarea activității firmei concomitent cu introducerea unui nou flux tehnologic. Societatea va realiza o activitate nouă, și anume cea de realizare a lucrărilor de pregătire a terenului.

Rezultatele proiectului:

  1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează achiziția de noi echipamente performante și crearea a 5 noi locuri de muncă, cu menținerea celor existente.
  2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

În cadrul programului s-au achiziționat următoarele echipamente specifice lucrărilor de pregătire a terenului: 2 buc buldoexcavator, 1 buc miniîncărcător  și 1 buc miniexcavator.

Valoarea totală a proiectului este de 1.331.552,88 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională  este de 726.479,36 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Aceste economii de scară permit realizarea  de servicii ireprosabile, la prețuri avantajoase, determinând astfel un avantaj competititiv în raport cu concurenții.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: CRISTEA Adriana

Funcţie: Administrator

Telefon: 0237.225.056, e-mail: luropadconstruct@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here