GHIDUL CĂLĂTORULUI PRIN LEGISLAȚIE. Contractul de societate – partea I

0
31

Pentru cei care și-au deschis sau vor să își deschidă de acum încolo o afacere, vom discuta începând de astăzi despre contractul de societate.

De regulă, prin intermediul acestuia, două sau mai multe persoane se obligă reciproc să colaboreze pentru a efectua diverse activităţi. Ca o paranteză, la societățile cu răspundere limitată nu este obligatoriu să fie cel puțin doi asociați, existând posibilitatea înființării unei astfel de firme și de către un singur asociat, cu condiția ca acesta să nu mai aibă o altă firmă tot cu unic asociat.

În cadrul contractului de societate, fiecare persoană partipantă va contribui prin aporturi băneşti, în bunuri, în cunoştinţe specifice sau prestaţii, cu scopul de a împărţi beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta.
Dacă societatea este pe pierdere, atunci fiecare asociat va contribui la suportarea pierderilor proporţional cu participarea la distribuţia beneficiului, dacă prin contract nu s-a stipulat altfel.
De regulă, poate fi asociat orice persoană fizică sau persoană juridică, însă există și anumite interdicții în această privință.

Astfel, persoanele care au fapte înscrise în cazierul fiscal și care vor să fie asociați, acționari, membri sau reprezentanți legali sau desemnați în societăți, nu pot înființa societăţi comerciale sau societăţi cooperative.

Un alt element important al fiecărei societăti este obiectul acesteia care trebuie să fie determinat şi licit, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri.
Aporturile bănești ale fiecărui asociat în cazul unei societăți cu personalitate juridică intră în patrimoniul societăţii. În cazul unei societăţi care nu are personalitate juridică, aporturile devin fie coproprietatea asociaţilor , ca regulă, fie vor trece în folosinţa lor comună, dacă au menționat expres acest lucru.
Există situații, mult mai rare, când aportul se face sub forma unor bunuri imobile sau a unor drepturi reale imobiliare, în acest din urmă caz contractul încheindu-se în formă autentică. Dacă nu se respectă această formă, atunci contractul va fi nul.
Pentru informații suplimentare în legatură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea.

 

AVOCAT MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here