GALERIE FOTO: Un echipaj al Școlii “Nicolae Iorga” din Focșani, ȋntr-o activitate de formare la o școalǎ din Italia

0
173

Un echipaj al Școlii Gimnaziale “Nicolae Iorga” din Focșani s-a deplasat ȋn Italia, ȋn perioada 17-23 martie, cu ocazia unei mobilitǎţi de formare Erasmus+ din cadrul proiectului KA229 “All in One Hand” (2018-2020). Echipajul a fost constituit din profesoarele Dǎnilǎ Nicoleta – coordonatorul proiectului, Galoiu Ecaterina, Stoinescu Camelia, Dumitraşcu Viorica, Mǎciucǎ Adriana şi Apopei Elena. Mobilitatea a constat ȋntr-o activitate de formare pe tema incluziunii culturale a elevilor cu oportunitǎţi reduse și a avut loc la liceul ISIS GRAMSCI KEYNES din Prato.

Obiectivul general al proiectului este incluziunea copiilor cu oportunitǎți reduse: copii cu dificultăţi în adaptarea şi integrarea în viaţa şcolarǎ şi socialǎ, cu risc de abandon şcolar, copii provenind din familii monoparentale, copii aflaţi în grija altor persoane decât pǎrinţii lor, copii remigraţi, copii beneficiari de burse sociale, copii cu dificultǎţi de învǎţare, dizabilitǎţi sau tulburǎri emoţionale, copii proveniţi din centre de plasament sau alte categorii de risc.

Activitatea a vizat:

1. Formarea viziunii de ansamblu asupra celor mai importante concepte și principii privind educația incluzivă și asupra cadrului legislativ și de politici în domeniu;

2. Cunoașterea și înțelegerea esenței și modalităților de proiectare/elaborare/aplicare a adaptărilor în procesul incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale, prin elaborarea planurilor educationale individuale/personalizate;

3. Dezvoltarea unor atitudini pozitive și deschise, a gândirii critice și relaţionale despre structurile, procesele și valorile sistemului educațional, promovate pentru susţinerea practicilor inclusive.

Cadrele didactice din cele şase țǎri europene partnere au intrat ȋn contact direct cu profesorii, elevii și voluntarii din unitatea şcolarǎ vizitatǎ, au asistat la ore şi s-au bucurat de practicile procesului de instruire a elevilor cu oportunitǎţi reduse.

De remarcat capacitatea profesorilor italieni de a valoriza copilul cu cerințe educaționale speciale prin evidențierea potențialului acestuia, precum şi faptul cǎ la nivel de comunicare cadrele didactice dețin abilități de a promova beneficiile educației incluzive în mediul educațional și în comunitate, prin inițierea de cursuri de management instituțional în domeniul educației inclizive, parteneriate socio-educaționale, prin colaborarea cu alte cadre didactice și non-didactice sau cu alți parteneri pentru realizarea echității în educație.

Echipajul Școlii „Nicolae Iorga” a fost plǎcut surprins de implicarea cadrelor didactice din școala-gazdă în procesul de incluziune a elevilor cu cerințe educative speciale. Participarea la diverse activități, realizate pe centre educative (Centrul de robotică, Laboratorul de fabricare a săpunului, Centrul de studii lingvistice, diverse ateliere de picturǎ, teatru de pǎpuşi etc) a evidențiat faptul că incluziunea nu reprezintă doar un concept, ci un fel de a coexista. Fiind un oraș cu o populație multiculturală, și în acest institut se observă diversitatea etnică, elevii străini sunt intregrați, asimilați în clase omogene, incluziunea referindu-se la toţi elevii provenind din medii dezavantajate.

Pentru aceștia din urmă, școala a creat o grădină de legume, plantate, îngrijite și culese de cei 39 de copii cu CES, astfel că pot înțelege practic etapele vieții, ciclul anotimpurilor, simțindu-se utili. „Un mediu de lucru inedit mi s-a părut clasa în care acești copii pot deprinde competențe de a se descurca singuri în viața de adult, precum realizarea cumpărăturilor, programarea unor roboţi, realizarea unor produse”, a declarat profesoara Camelia Stoinescu, continuând: „Această mobilitate a reprezentat nu doar un schimb de experiență didactică, personală, ci a fost o cale de vedea că diversitatea și acceptarea ei sunt calea normalității, în lumea de azi. Cel mai important lucru în sistemul de învǎţǎmânt italian mi s-a pǎrut a fi faptul cǎ școala oferă fiecărui copil cu CES câte un profesor de sprijin, fapt posibil prin legi ce susțin incluziunea și prin finanțare, o normalitate în Italia, astfel că societatea îi integrează și ca adulți, pegătindu-i din școală și liceu”.

Am fost impresionată de nivelul de competență a cadrelor didactice italiene de a proiecta demersul educațional pe principii de diferențiere și individualizare, de a adapta procesul educațional la necesitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale, prin participarea la evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor, prin elaborarea planurilor educaționale individualizate, modificărilor curriculare, altor adaptări, după caz”, a declarat profesoara Ecaterina Galoiu.

Am apreciat fiecare activitate la care am participat, fie că a fost vorba despre cursul de robotică, cel de literatură, sau cursul dedicat elevilor de alte naţionalitǎţi ce erau pe cale de a învăța limba italiană pentru a putea fi integrați la clasă, dar mai ales cursurile practice ce ajută la integrarea elevilor cu nevoi speciale în societate. Este cu adevărat remarcabil că în acest liceu sunt 39 de elevi cu nevoi speciale și pentru fiecare dintre ei există câte un profesor de sprijin. De asemenea cursurile acestora durează doar 3 ore pe zi și sunt în concordanță cu cererea de pe piața muncii. Este nemaipomenit să vezi un sistem educațional care îi sprijină atât pe elevi, cât și pe profesori”, a declarat profesoara Viorica Dumitraşcu, concluzionând cu: „Experiența acumulată în cadrul acestei mobilități transnaționale mă va ajuta cu siguranță să pun în aplicare noi metode educaționale în cadrul orelor de curs.”

A fost o experiență deosebită, pe parcursul căreia am consider că mi-am consolidat competențele profesionale. Am participat la o varietate de activități care au fost minuțios și riguros organizate de către coordonatorul din Italia, Mirela Baciță. Am apreciat prezentarea diferitelor metode de lucru și a unor modele de bune practici pentru integrarea cu succes a copiilor cu cerințe educative speciale”, a precizat profesoara Elena Apopei.

„Această formare mi-a arătat că se poate și altfel, m-a ajutat să-mi îmbogățesc cunoștințele și metodele de abordare a elevilor cu nevoi speciale pe care le voi aplica în activitațile desfășurate în cadrul Centrului de Documentare și Informare a şcolii. Copiii speciali în Italia au o altă viziune, alte oportunități, de acolo viața se vede în alte culori. Un copil care terminǎ ciclul liceal știe o meserie, se poate descurca singur”, a completat Adriana Mǎciucǎ.

Ȋn aceastǎ sǎptǎmânǎ, un alt echipaj al școlii se aflǎ ȋntr-un schimb de elevi la școala Kenan Cetinel Ortaokulu din Adana, Turcia, activitate desfǎșuratǎ pe tema incluziunii prin artǎ. Ceilalţi participanţi sunt din şcolile partnerilor de proiect: ISIS GRAMSCI KEYNES, Prato, Italia; II Liceum Ogolnoksztalcace Zespol Szkol Budowlanych i Ogolnoksztalcacych im. Jozefa Dechnika, Biłgoraj, Polonia; Zakladni skola Olomouc, Zeyerova 28, prispevkova organizace, Olomouc, Cehia și 1st High School of Helliniko, Atena, Grecia.

Echipajul de elevi este format din: Ilie Gabriel, Negulescu Denisa Ioana, Rǎcoșanu Bianca și Stroescu Albert Cǎtǎlin, iar profesorii ȋnsoțitori sunt Dǎnilǎ Nicoleta și Chirițǎ Cristina.

Coordonator proiect, Prof. Nicoleta Dǎnilǎ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here