ATENȚIE, fermieri! Iată cum se calculează impozitul pentru veniturile din agricultură

0
525

Fiscul a stabilit normele de venit pentru agricultorii vrânceni, care vor fi utilizate la impozitarea veniturilor din activitățile agricole. Normele de venit au fost stabilite conform noii metodologii de calcul aprobate de Guvern, care a vizat stabilirea normelor de venit unitar dar și a metodologiei de calcul a reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută în Legea cooperației agricole. Stabilirea normelor de venit a fost realizată în urma propunerilor venite de la Direcția Agricolă, care a analizat declarațiile depuse de fermieri în ceea ce privește producțiile obținute anul trecut, cheltuielile cu înființarea culturilor și tratamentele aplicate de fermieri.

Normele de venit se calculează pentru suprafețele de teren care depășesc limitele neimpozabile stabilite pentru fiecare cultură în parte. La normele de venit se calculează impozitul pe venit și contribuția la sănătate.

Comparativ cu anul trecut, sunt reduceri la plantele oleaginoase, precum floarea soarelui, rapița.

Normele de venit pentru 2019 sunt de 233 lei/hectar-cereale, 1843 lei/hectar-cartofi, 711 lei/hectar-legume în câmp, 1925 lei/hectar-legume spații protejate, 530 lei/hectar-pomi fructiferi, 429 lei/hectar – plante oleaginoase, 398 lei/hectar-vie, 754 lei/hectar-arbuști, 13035 lei/hectar – flori și plante ornamentale, 215 lei/hectar – plante medicinale și aromatice.

 

La animale, normele de venit sunt mai mari cu un leu la ovine și caprine, comparativ cu anii trecuți. Astfel, la bovine-162 lei (venitul este neimpozabil pentru primele două animale), ovine/caprine- 21 lei (venitul este neimpozabil pentru primele 50 de animale), porci-19 lei (venitul este neimpozabil pentru primele șase animale), păsări curte-4 lei (venitul este neimpozabile pentru primele 100 de animale), albine – 12 lei (pentru ceea ce depășește 75 familii albine).

Din acest an a fost introdusă sintagma „normă de venit unitară, ca valoare necesară calculului de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, denumite în continuare persoane fizice, a producției valorificate prin/către cooperativa agricolă, pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit”.

 

Normele de venit unitar pentru 2019 sunt de 0,0743 lei/kg-cereale, 0,1106 lei/kg-cartofi, 0,0478 lei/kg-legume în câmp, 0,0939 lei/kg -legume spații protejate, 0,1767 lei/kg -pomi fructiferi, 0,1806 lei/kg – plante oleaginoase, 0,0541lei/kg-vie, 0,1795lei/kg-arbuști, 0,2607lei/kg – flori și plante ornamentale, 0,1654 lei/kg – plante medicinale și aromatice.

La animale, normele de venit unitar sunt bovine- lapte : 0,04395 lei/litru vițel: 18,144 lei/cap, vacă reformă: 59,94 cap, ovine – lapte: 0,2115 lei/litrul, lână: 0,161lei/kg, miel: 6,783 lei/cap, oaie reformă: 24,255 lei/cap, capre – lapte: 0,278 lei/litrul, ied: 5,439 lei/cap, capră reformă: 19,425 lei/cap, porci- 0,1727 lei/cap, păsări curte- pasăre:0,79 lei/cap, ouă: 0,0296 lei/ou, reformă: 0,3999 lei/cap, albine – miere: 0,5231lei/familie de albine.

 

Exemplu de calcul pentru venitul din agricultură oferit de Fisc

 

Persoana fizică cultivă cereale pe o suprafață de 5 ha

Valori norme:

–  norma de venit 252 lei/ha

–  norma de venit unitară 0,0654 lei/kg

Suprafețe neimpozabile :

– 2 ha neimpozabile.

Livrează prin/către cooperativă: 10.000 kg cereale.

  1. Suprafața impozabilă:

5 ha (deținute) – 2 ha (neimpozabile) = 3 ha pentru care se datorează impozit

  1. Valoarea producției de cereale livrate prin/către cooperativă:

10.000 kg x 0,0654 lei/kg = 654 lei

  1. Norma de venit redusă:
  2. a) 654 lei: 3 ha = 218 lei şi
  3. b) 252 lei – 218 lei = 34 lei
  4. Venitul anual:

34 lei * 3 ha = 102 lei

 

Dacă fermierii au culturile calamitate din cauza fenomenelor naturale extreme precum grindina, atunci pot obține reducerea sumelor care trebuie plătite ca impozit. Acest lucru se poate face însă numai dacă este respectată procedura. Astfel, în primul rând, fermierul trebuie să anunțe la primărie că a avut cultura calamitată și să ceară evaluarea pagubelor. Această sesizare trebuie făcută în termen de cel mult 72 de ore iar ulterior se constituie o comisie formată din reprezentanți ai mai multor instituții care verifică gradul de calamitate al culturilor agricole respective. Dacă proporția este mai mare de 30% se consideră că această cultură este calamitată iar fermierul poate beneficia de scutirea normei de venit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here