Calculatoare și table interactive pentru dotarea Centrului Educațional Integrat din Mărășești

0
131

Primăria Mărășești a scos la licitație un proiect ce vizează achiziția de produse IT pentru dotarea Centrului Educațional Integrat, în cadrul proiectului „ViaEdu-Un viitor mai bun prin educatie“, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul acestui contract vor fi achiziționate un ecran interactiv, 2 table interactive, 5 computere de birou, 5 laptopuri, un router acces internet, 2 videoproiectoare, un aparat foto, echipamente și accesorii pentru computer multifuncțională. Valoarea contractului este estimată la 62 de mii lei.

Proiectul „ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie“ se adresează grupului țintă eligibil din orașul Mărășești, iar activităţile vor fi susținute, mai ales, în cadrul Centrului Educaţional Integrat – un spațiu dotat cu echipamente şi resurse necesare procesului educaţional și accesibile tuturor membrilor comunității locale.

Orașul Mărășești are în componență, pe lângă orașul propriu-zis, şi localitățile rurale Doaga, Modruzeni, Haret, Pădureni şi Călimănești, deservind o populație de aprox. 10.000 locuitori, conform Recensământului din 2011 (estimat sub 8.000 locuitori permanenți conform datelor administrative ale Primăriei Mărăşeşti). Din populația totală, 10% sunt de etnie romă, din datele oficiale, deși „realitatea demonstrează un număr mai mare de persoane care refuză să se declare de etnie romă din motive ce țin de prejudecăți”. La nivelul județului Vrancea, 6,3% din populația urbană locuiește în zone marginalizate, adică 7.752 locuitori din totalul de 123.059 declarați la Recensământul din 2011. Datele se prezintă şi mai dramatic la nivelul orașului Mărășești, care deține o rată a marginalizării de 31,44%; la nivelul județului Vrancea, Mărășești înregistrează cel mai mare număr de locuitori urbani în zone marginalizate, iar la nivelul Regiunii Sud-Est se situează pe locul al doilea.

Situația şcolară demonstrează faptul ca elevii din grupuri marginalizate sunt cei mai supuși riscului educaţional, înregistrând performanțe şcolare scăzute, nivel scăzut de promovabilitate şi un număr ridicat de absențe. Matematica, limba română sau limbile străine şi modulele de specialitate sunt câteva dintre materiile care pun probleme elevilor în ceea ce priveşte promovarea; dificultăți în a promova clasa au în special elevii cu o frecvență şcolară redusă.

Alţi factori care cresc riscul educaţional/riscul de abandon şcolar în zonă sunt: situația materială precară, ceea ce îi determină să își caute un loc de muncă de la vârste fragede; nivelul educaţional scăzut al părinţilor, cuantumul redus al burselor acordate de stat; nivelul scăzut de instruire determină creșterea numărului de nașteri de la vârste fragede, asociate cu renunțarea la studii.

Proiectul propune un set de mecanisme inovative pentru a implementa masuri integrate în vederea: reducerii părăsirii timpurii a şcolii: măsuri de intervenție, prevenire şi compensare; îmbunătățirii mediului educaţional: pregătirea cadrelor didactice şi dezvoltarea infrastructurii; creșterii gradului de implicare a familiei şi implicit a comunității în susținerea procesului educaţional.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here