A fost majorat cuantumul ajutorului de deces; află în ce condiții este acordat

0
2873

Asiguratul sau pensionarul, aflat în evidența Casei Județene de Pensii Vrancea, primește, începând cu 15 martie, ajutor de deces în valoare de 5.163 de lei, majorat cu aproximativ 1.000 de lei față de valoarea de anul trecut. Odată cu intrarea în vigoare a Legii 47/2019, privind bugetul asigurărilor sociale de stat, câștigul salarial mediu brut pe anul 2019 a fost stabilit la nivelul sumei de 5.163 lei (conf. art. 15 din L 47/2019), majorându-se astfel și cuantumul ajutorului de deces, la același nivel. Cuantumul ajutorului de deces crește de la 4.162 lei la 5.163 lei, în cazul asiguratului sau pensionarului (art.16, lit.a) din L 47/2019); de la 2.081 lei la 2.582 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului (art.16, lit. b) din L 47/2019).

„Pentru persoanele decedate după data de 15 martie, rudele vor primi noul cuantum al ajutorului de deces, acesta reprezentând un salariu mediu brut pe economie. Pentru cei care au decedat anterior datei de 15 martie, iar rudele  vin acum să ridice ajutorul de deces, vor primi banii conform legii vechi a bugetului, adică 4.162 lei. Condițiile de acordare vor fi aceleași. La acordarea ajutorului de deces este nevoie de certificatul de deces în original și copie, actele de stare civilă a celui care ridică ajutorul de deces din care să reiasă că este rudă cu persoana decedată. Dacă persoana care ridică banii nu este rudă de gradul 1, trebuie să dea o declarație la notar că a suportat cheltuielile de înmormântare și să vină cu buletinul. Ajutorul de deces se poate solicita în timp de 3 ani de la data decesului. Dacă persoana decedată nu era nici pensionar sau asigurat, soțul sau soția are dreptul la ajutor de deces în cuantum de 50%, dacă este beneficiar/ă al sistemului public de asigurări sociale”, ne-a declarat directorul executiv al Casei Județene de Pensii Vrancea, Adrian Juravle.

Conform legii pensiilor (L 263/2010), membru al familiei înseamnă: soțul/ soția, copiii proprii sau adoptați, aflați în plasament familial în vârstă de până la 18 ani (dacă își continuă studiile, până la 26 de ani); copiii care nu pot munci din cauza unei incapacități; părin’ii și bunicii unuia dintre soți. Ajutorul de deces va fi achitat, la cerere, de către: – angajator, în cazul decesului asiguratului (respectiv al unui membru de familie al acestuia) care lucrează în baza unui contract individual de muncă, inclusiv soldații, funcționarii publici, conform legii pensiilor; instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului sau al unui membru de familie al acestuia; casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2) din Legea Pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

În situația persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în evidență. Ajutorul de deces/ înmormântare se acordă, după caz, în baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificat de deces (original și copie); act de identitate al solicitantului (original și copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a facut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârsta de peste 18 ani (original); adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original); adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here