Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, în dezbatere publică

0
45

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice Procedura privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, registru înfiinţat de ANAF, informează vineri instituţia într-un comunicat remis AGERPRES. Înscrierea în acest registru se va solicita de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, precizează ANAF. Entitatea/unitatea de cult se poate înscrie în registru dacă, la data depunerii cererii, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: desfăşoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită, a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege, nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile, a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege, nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Cererea se completează cu ajutorul aplicaţiei informatice afişată pe site-ul ANAF şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, menţionează sursa. Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult este obligată să depună şi certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe locale, informează ANAF. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va soluţiona cererile în termen de 10 zile de la depunere, potrivit comunicatului. Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale va cuprinde următoarele informaţii: denumirea entităţii/unităţii de cult; codul de identificare fiscală; adresa domiciliului fiscal; data înscrierii în registru; data radierii din registru; informaţii privind înscrierile şi radierile în/din registru. Registrul va fi public, potrivit legii, şi se va afişa pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informaţii publice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here