Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA S.C. GRUP SERV S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE”

0
122

Anunț de presă

                     Data: 13 Martie 2019

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA S.C. GRUP SERV S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE”

S.C. GRUP SERV S.R.L., cu sediul în Municipiul Focșani, strada  Ing. Anghel Saligny, Nr. 8,  județul Vrancea, în calitate de Beneficar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “DEZVOLTAREA S.C. GRUP SERV S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, cod SMIS 113778, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. GRUP SERV S.R.L. prin diversificarea activității firmei concomitent cu introducerea unui nou flux tehnologic. Societatea va realiza o activitate nouă, și anume cea de alte lucrări de finisare.

Rezultatele proiectului:

Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează achiziția de noi echipamente performante și crearea a 5 noi locuri de muncă, cu menținerea celui existent.

În cadrul programului s-au achiziționat următoarele echipamente: 2 mașini de curățat pardoseli, 2 mașini de curățat pardoseli dure, 2 laptop-uri, 1 set complet de lucru ergodisc, 3 mașini automate de spălat aspirat, 1 echipament monodisc și 3 mașini automate spălare uscare pentru întregirea fluxului tehnologic privind domeniul de activitate alte lucrări de finisare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.117.975,25 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 760.223,17 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțări. Aceste economii de scară permit realizarea  de servicii ireprosabile, la prețuri avantajoase, determinând astfel un avantaj competititiv în raport cu concurenții.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: CONSTANTINESCU Ionuț

Funcţie: Administrator

Telefon: 0337.107.543, e-mail: grupserv@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here