Lista posturilor vacante pentru titularizare a fost reactualizată

0
1046

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) a reactualizat lista cu posturile disponibile pentru titularizare, precum și pe cele cu o viabilitate mai mică de patru ani, rămase neocupate după ședința publică prin care s-au soluționat dosarele pentru completarea normei. Precizăm că lista posturilor publicate de IȘJ se actualizează după fiecare etapă de mobilitate. Următoarea reactualizare va avea loc după ședința publică din 27 martie, când se vor soluționa restrângerile de activitate.

Dat fiind faptul că au fost soluționate completările de normă, nu există modificări ale posturilor scoase inițial. Cele mai multe modificări vor apărea abia după ședința publică de titularizare în baza art. 253. Și în acest an, cele mai multe ore sunt disponibile pentru o perioadă determinată de timp sau sunt rezervate pentru directori ori directori adjuncți. Multe ore disponibile sunt în mediul rural. Există 76 de catedre complete și pe perioade nedeterminate, cu o viabilitate mai mare de patru ani, cum ar fi matematică la școala din Străoane, muzică la Liceul de Artă ”Gheorghe Tattarescu”, profesor educator la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, profesor în cabinetele școlare ale CJRAE, profesor TIC la Liceul Tehnologic ”Duiliu Zamfirescu” Odobești.

Pentru anul școlar 2019-2020 au mai fost scoase și 211 posturi vacante/ rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani. Au mai fost scoase la concurs 555 de posturi vacante/ rezervate incomplete. Următoarea etapă de mobilitate este programată, conform metodologiei mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020, pe 27 martie și este vorba despre transferul pentru restrângerea de activitate. Cadrele didactice care participă la aceste etape de mobilitate au la dispoziție toate documentele, cererile, formularele care trebuie completate la depunerea acestor dosare pe site-ul IȘJ Vrancea, la Resurse umane/ noutăți.

 

Examenul de titularizare, pe 17 iulie  

Trebuie spus că lista acestor posturi va suferi modificări până la examenul de titularizare. Potrivit calendarului mobilității personalului didactic și al examenului național de titularizare, pe 15 mai este programată reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a: cererilor de pretransfer consimțit între școli, cererilor de reîncadrare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular, a cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2019-2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.

În intervalul 16 – 24 mai 2019 are loc înscrierea candidaților la concursul de titularizare, inclusiv pentru absolvenții promoției 2019, la inspectoratele școlare. În perioada 17 – 27 mai 2019 este programată verificarea și avizarea dosarelor candidaților la titularizare de către comisia județeană de organizare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar. Totodată, va avea loc și validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2019 (studiilor medii postliceale/ universitare de licență/ universitare de masterat/ departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie. Absolvenţii promoţiei 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică.

 

Inspecții la clasă în perioada 31 mai -28 iunie

Pe 30 mai se va afișa lista candidaților înscriși și a graficului privind  susținerea probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clasă. În intervalul 31 mai – 28 iunie este programată susținerea inspecțiilor speciale și a probelor practice/ orale și inspecțiile speciale la clasă.

Chiar dacă acesta este calendarul, inspecțiile la clasă vor fi programate, cel mai probabil, în perioada 1 – 7 iunie, dat fiind faptul că cele mai multe unități de învățământ încheie cursurile pe 14 iunie. Pe 17 iulie va avea loc proba scrisă a examenului național de titularizare, iar pe 23 iulie se vor afișa rezultatele. Pe 23 și 24 iulie se vor putea depune contestații la inspectoratele școlare de către candidații nemulțumiți de nota obținută, iar rezultatele finale vor putea fi cunoscute abia pe 30 iulie. Pe 31 iulie este programată repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, într-o ședință publică.

Lista posturilor vacante AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here