Raportul CAS Vrancea pe 2018: Contracte cu 35 de medici dentiști

1
828

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Vrancea deservește o populație de 388.495 persoane, din care 264.351 asigurați. Conform raportului de activitate pe 2018, publicat pe site-ul instituției, numărul total de asigurați are următoarea structură: 65.284 de salariați, 1.754 de persoane în concediu de creștere a copilului, 71.291 de pensionari, 967 de șomeri, 9.086 de persoane cu ajutor social, 6.217 de studenți, 4.726 de persoane cu handicap, peste 18 ani, 15.425 liber profesioniști,  71.739 de minori, 12.917 de coasigurați.

În anul 2018, la nivelul CAS Vrancea, adresabilitatea beneficiarilor privind drepturile de asigurare a fost între 2800 – 3000 persoane lunar. Până la data de 31 decembrie 2018 au fost distribuite de Poșta Română, 267.499 carduri naționale. Cardurile nedistribuite au fost returnate la CAS Vrancea de unde pot fi ridicate de titularii acestora. În anul 2018 au fost eliberate 10.546 adeverințe înlocuitoare a cardurilor naționale.

 

Medicamente cu și fără contribuție personală în tratament ambulatoriu

În anul 2018 au fost eliberate medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate prin intermediul a 71 de furnizori de servicii farmaceutice aflați în relații contractuale cu CAS Vrancea, din care: 26 oficine; 125 farmacii, structurate astfel: 60 în mediul urban și 65 în mediul rural.

Conform aceluiași raport al CAS Vrancea, creditele bugetare și de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie 2018 corespunzătoare acestui domeniu de asistență medicală au fost în sumă de 58.691,23 mii lei, respectiv în sumă de  66.055,12 mii lei.

În anul 2018 au fost decontate și validate facturi în valoare de 58.679,29 mii lei aferente consumului de medicamente cu și fără contribuție personală (57.772,71 mii lei), facturi aferente consumului pentru medicamente cost-volum (117,27 mii lei), facturi aferente pentru decontarea contribuției personale pentru personalul medico-sanitar și contractual din unitățile sanitare publice din sectorul de stat (23,92 mii lei) și facturi aferente consumului medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 900 lei/lună cu valoare de compensare 40% finanțate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății (765,40 mii lei).

Decontarea pentru activitatea curentă a anului 2018 s-a efectuat în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data verificării prescripţiilor medicale eliberate asiguraţilor şi acordării vizei „bun de plată” facturilor, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

 

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ

Creditele bugetare și de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie 2018 corespunzătoare acestui domeniu de asistență medicală au fost în sumă de 20.665,70 mii lei, respectiv în sumă de  25.174,51 mii lei. Valoarea totală a plăților a fost de 20.665,40 mii lei.

 

Asistenţa medicală primară

La data de 31 decembrie 2018, se aflau în derulare 139 de contracte de furnizare de servicii în asistență medicală primară. Creditele bugetare și de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie 2018 corespunzătoare acestui domeniu de asistență medicală au fost în sumă de 25.807,13 mii lei, respectiv în sumă de 26.090,00 mii lei. Valoarea serviciilor validate și decontate în perioada menționată, a fost în sumă totală de 25.754,87 mii lei. Numărul furnizorilor de servicii medicale asistență primară  în contract cu CAS Vrancea este de 145  medici de familie, din care 60 în urban și 85 în rural.

La nivelul județului Vrancea funcționează 1 centru de permanență în localitatea Mărășești, în care își desfășoară activitatea, acordând servicii medicale în regim de gardă, 7 medici de familie, în baza contractelor încheiate cu CAS Vrancea.

În anul 2018, în baza contractelor pentru asigurarea continuității în regim de gardă în centrele de permanență, valoarea totală a serviciilor raportate, validate și decontate a fost în sumă totală de 447,52 mii lei.

 

Servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală

Creditele bugetare și de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie 2018 corespunzătoare acestui domeniu de asistență medicală au fost în sumă de 17.277,90 mii lei, respectiv în sumă de 17.572,39 mii lei. Valoarea totală a plăților a fost de 17.277,90 mii lei.

 

Dispozitive și echipamente medicale

În anul 2018 au fost derulate 67 contracte, pentru un număr de 68 de furnizori  care au îndeplinit criteriile de evaluare. Creditele bugetare și de angajament aprobate în perioadă ianuarie-decembrie 2018 corespunzătoare acestui domeniu de asistență medicală au fost în sumă de 2.833,00 mii lei, respectiv în sumă de  3.285,00 mii lei.

Din sumele alocate pentru 2018 s-au asigurat dispozitivele pentru protezare stomii și incontinență urinară, lentile intraoculare, aparate pentru administrarea continuă cu oxigen, proteze, orteze, dispozitive pentru copii și urgențe. Totalul deciziilor emise în anul 2018 a fost de 3.453, valoarea decontată fiind de 2.828,71 mii lei.

 

Ambulatorii de specialitate clinice

La 31 decembrie 2018 se aflau în derulare 42 de contracte, din care 4 cu ambulatoriile de specialitate ale spitalelor. Creditele bugetare și de angajament aprobate în perioadă ianuarie-decembrie 2018 corespunzătoare acestui domeniu de asistență medicală au fost în sumă de 11.962,00 mii lei, respectiv în sumă de  12.179,00 mii lei. Servicii validate și decontate pe acest tip de asistență în anul 2018 au fost în valoare de  11.748,66 mii lei. S-au validat un număr de 4.457.322 puncte – servicii clinice aferente perioadei ianuarie-decembrie 2018 cu următoarea structură: 1.054.195 servicii, 3.210.917 consultații și 192.210 servicii conexe.

 

Asistență medicală stomatologică

La 31 decembrie 2018 se aflau în derulare 31 de contracte de furnizare servicii de medicină dentară cu 35 medici dentiști distribuiți astfel: 13 în urban și 22 în rural. Structura privind specialitatea este următoarea; 4 medici primari; 10 medici specialiști; 21 medici medicină dentară. Creditele bugetare și de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie 2018 corespunzătoare acestui domeniu de asistență medicală au fost în sumă de 1.075,00 mii lei, respectiv în sumă de 1.074,00 mii lei.

1 COMENTARIU

  1. Unde sunt acei medici stomatologi??????Mi am scos o masea in Adjud dupa 3 zile de chin(dureri),nimeni nu a vrut sa mi faca o extractie la urgente si urlam de durere!Toti medicii stomatologi aveau programari vezi D-ne pt.2-4 saptamani!!!Noroc de un medic tanar Dr. Barbu care si-a facut mila, si mi-a facut o extractie!
    Ce contract ???? cu cine?????Medicii au salarii uriase si isi bat joc de pacienti! RUSINE!!!! nu le mai ajung bani!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here