Statutul aleşilor locali, modificat și trimis la votul de plen al Camerei Deputaților

0
460

Comisia juridică, al cărei președinte este deputatul PSD de Vrancea, Nicușor Halici (FOTO), şi cea pentru administraţie publică ale Camerei  Deputaților au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Cele două comisii au adoptat și un amendament propus de deputatul Eugen Nicolicea, care va avea următorul cuprins: „Art. 75. – (1) Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; o altă autoritate din care fac parte; orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; o asociaţie sau fundaţie din care fac parte“.

În data de 20 iunie 2018, Senatul – în calitate de for decizional – a adoptat o inițiativă legislativă prin care mandatul primarilor, consilierilor și președinților consiliilor județene nu încetează în cazul în care partidul pe listele căruia au fost aleși fuzionează cu o altă formațiune politică. Proiectul de lege modifică Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, în sensul în care calitatea de consilier local sau de consilier județean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, nu încetează dacă acesta pierde calitatea de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă de competitor electoral a fost ales, cu excepția partidelor politice care au fuzionat, situație în care consilierul devine independent. În formă actuală a legii, articolul 9 prevede: „Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: h1) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei lista a fost ales”.

De asemenea, un alt amendament adus de PSD, la articolul 15, prevede: „calitatea de primar și, respectiv, de președinte al consiliului județean încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri: pierderea, prin demisie, a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a cărei lista de competitor electoral a fost ales, cu excepția partidelor politice care au fuzionat, situație în care primarul devine independent”.

Pe data de 1 august 2018, președintele Klaus Iohannis a trimis la CCR o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, susținând că „prin conţinutul său normativ, legea dedusă controlului de constituţionalitate contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţie“. Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile articolului unic pct.2 [cu referire la art.75 alin.1)] din Legea pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali sunt neconstituţionale. Tot Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile articolului unic pct.1 [cu referire la art.57] şi pct.2 [cu referire la art.75 alin.(2)] din Legea pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here