Inspectorii ITM Vrancea verifică riscurile la locurile de muncă din microîntreprinderi

0
243

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea desfășoară, pe parcursul anului 2019, Acțiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 – 9 lucrători). Acţiunea are ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în microîntreprinderi, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate. Acţiunea de monitorizare urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în microîntreprinderi. Acţiunea de monitorizare vizează microîntreprinderile din toate domeniile de activitate.

În Comunicarea Comisiei Europene COM(2014) 332 final referitoare la Cadrul strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020 se precizează că: „garantarea unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru cei peste 217 milioane de angajați din UE reprezintă un obiectiv strategic pentru Comisia Europeană. […] Prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sănătoase la locul de muncă sunt esențiale nu numai pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă și a condițiilor de lucru, ci și pentru promovarea competitivității”. Unul dintre obiectivele strategice se referă la o mai bună punere în aplicare de către statele membre a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă. În acest sens, Cadrul strategic al UE precizează că: „este esențial ca întreprinderile să privească misiunea inspectorilor ca pe un efort de facilitare a respectării legislației, și nu ca pe un obstacol în calea activității lor economice”.

În vederea stimulării creării unui mediu de lucru sănătos şi sigur în întreprinderi, şi în special în cele mici şi mijlocii, Cadrul strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020  prevede că „respectarea obligațiilor legale și măsurile de asigurare a respectării legislației luate de organismele de control, inclusiv de inspectoratele de muncă, rămân factori-cheie pentru gestionarea SSM în majoritatea unităților”.

Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Potrivit articolului 7 alin.(1) lit. b) al Legii nr. 319/2006, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor profesionale. De asemenea, angajatorul are obligaţia să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă (art. 7 alin.(4) lit.a).  Ulterior evaluării riscurilor şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator trebuie să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice (art. 7 alin.(4) lit.b).

Luând în considerare faptul că o mai bună implementare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă determină îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea numărului de accidente de muncă şi boli profesionale, Inspecţia Muncii are ca prioritate ridicarea nivelului de respectare a cerinţelor legale în toate întreprinderile, cu focalizare, în cadrul acestei acţiuni de monitorizare,pe microîntreprinderi.

În acest context şi având în vedere specificitatea microîntreprinderilor care se confruntă adesea cu resurse limitate, cu riscuri profesionale care nu sunt cunoscute/ evaluate, care nu aplică măsuri adecvate de prevenire şi protecţie, în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2019 s-a inclus Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1-9 lucrători).

Inspector şef Eliza Botezatu, ITM Vrancea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here