Facilități fiscale pentru activități economice desfăşurate pe terenuri precum insule sau grinduri

0
80

Comisiile juridică şi pentru administraţie publică din Camera Deputaților au adoptat proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate, cu amendamente admise. Este vorba despre o inițiativă legislativă care instituie scutiri de taxe pentru activităţi economice autorizate, inclusiv jocurile de noroc, desfăşurate pe terenuri precum insule, grinduri sau alte suprafeţe de uscat.

Camera Deputaţilor este for decizional pentru proiectul de lege, iar iniţiativa urmează să intre şi la votul de plen al forului legislativ. Regimul fiscal derogatoriu şi de regim juridic special va fi aplicabil anumitor terenuri cum ar fi insulele, grindurilor şi altor suprafeţe de uscat, precum şi clădirilor construite pe acestea în care se desfăşoară activităţi economice. Amendamentul adoptat de comisii prevede că regimul special fiscal este aplicat şi terenurilor din domeniul privat, nu doar cel public.

Deputatul PSD de Vrancea Nicușor Halici a declarat că membrii comisiilor juridice și de administrație publică din Camera Deputaţilor au adoptat şi un amendament, prin care sunt vizate de regimul fiscal derogatoriu şi terenurile care se află în domeniul privat, nu doar cel public. „Terenurile la care se referă art. 2 identificate prezentei legi, se transmit în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea unităţilor administrative-teritoriale corespunzătoare”, se arată în amendament. Iniţial, erau vizate terenurile care intrau doar în domeniul public al statului. „Terenurile la care se referă art.2 identificate prezentei legi, intră în domeniul public al statului şi administrarea unităţilor administrative-teritoriale corespunzătoare”, potrivit variantei iniţiale.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prevederea instituirii unui regim fiscal derogatoriu aplicabil unei anumite categorii de terenuri, construcţiilor edificate pe acestea şi activităţilor economice aferente. Astfel, sunt avute în vedere insulele, grindurile şi alte suprafeţe de uscat, cu potenţial de exploatare economică, rezultate prin acţiuni sau modificări naturale ale teritoriului ori prin lucrări de amenajare hidrotehnică şi care fac parte din domeniul public al statului. Sunt exceptate de la aplicabilitatea dispoziţiilor introduse prin prezentul act normativ, terenurile care intră sub incidenţa Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, terenurile care au regim de arie naturală protejată, terenurile aflate în parcuri urbane şi în zone de agrement intravilan, terenurile inundabile, terenurile folosite pentru exploataţii agricole sau piscicole, precum şi terenurile în privinţa cărora există deja un regim fiscal derogatoriu.

De asemenea, intră sub incidenţa propunerii de act normativ şi construcţiile civile edificate pe terenurile mai sus amintite, în măsura în care sunt utilizate exclusiv pentru activităţile economice prevăzute la art.7 din proiect, şi anume cele aferente producţiei de energie regenerabilă, turism, agrement, alimentaţie publică, comerţ cu amănuntul, jocuri de noroc, precum şi servicii conexe acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here