Modernizarea DJ 205C Focşani–Goleşti–Vîrteşcoiu–Odobeşti: Dirigenția de șantier, asigurată de o firmă din Tîrgu Mureș

0
1894

Societatea Europroiect CVI SRL Tîrgu Mureș va asigura asistența tehnică de specialitate oferită de dirigintele de şantier pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti –Vîrteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”. Obiectivele contractului sunt următoarele: îndeplinirea rolului de Prestator al serviciului de asistență tehnică-diriginte de șantier; consilierea de specialitate a Autorităţii Contractante în procesul de adoptare a deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrări, precum şi cu privire la orice revendicări/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot apărea pe parcursul execuţiei lucrărilor în scopul prevenirii revendicărilor financiare şi/sau a întârzierilor; asigurarea calităţii corespunzătoare a lucrărilor de construcţii-montaj, optimizând cheltuielile cu investiţia; asigurarea serviciilor de supraveghere a execuţiei tehnice de către personal autorizat, corespunzător, pe specialităţi.

Valoarea totală a proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti –Vîrteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T” este de 46.761.868,08 lei. Prin implementarea proiectului se vor moderniza 15 km din drumul judeţean DJ 205C, se vor reabilita două poduri, ceea ce va determina îmbunătăţirea parametrilor drumului modernizat astfel: va creşte viteza de deplasare pe sectorul de drum judeţean reabilitat cu 30%; va creşte capacitatea portantă a drumului judeţean DJ 205C la clasa de trafic IV; va creşte gradul de siguranţă rutieră prin montarea parapetelor de siguranţă, realizarea stabilizărilor de teren şi realizarea semnalizării verticale şi orizontale.

În cadrul proiectului vor fi amenajați 13.594 mp trotuare, 28 treceri de pietoni cu semnalizare luminoasă cu panou fotovoltaic, vor fi montate 150 indicatoare rutiere. De asemenea, vor fi executați 45,5 km marcaj longitudinal și vor fi montați 180 m parapete de protecţie. Nu vor lipsi nici investiţiile pentru siguranţa rutieră (marcaje rutiere, indicatoare, borne şi parapete), inclusiv semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de pietoni, cu alimentare fotovoltaică).

Beneficiari direcţi aproximativ 30.000 locuitori, locuitori ai localităților tranzitate de acest drum. Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1. ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, în proporție de: 85% fonduri europene, 13% bugetul național și 2% cofinanțarea locală.

Termenul de finalizare a lucrărilor este de 32 de luni (din care 2 luni este durata de proiectare). Contractul a fost atribuit antreprenorului general Asocierea SC Phoenix Transbac SRL Bacău – Impresadi di Construzioni ING. E. Mantovani S.P.A. Venezia  – SC Roman Impex Prest SRL Bacău – SC Eurocerad Internațional SRL București, prin liderul SC Phoenix Transbac SRL Bacău, în urma licitației publice, care a avut drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, în ceea ce privește prețul ofertei și perioada de garanție a lucrărilor. Perioada de garanție acordată de constructor este de 120 de luni (10 ani).

 

Patru drumuri județene reabilitate cu bani europeni

Vă reamintim că administrația județeană va demara anul acesta lucrările de execuție la patru drumuri de interes județean, finanțate prin Programul Operațional Regional. Este vorba de reabilitarea următoarelor drumuri: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită judeţ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tâmboieşti- Bordeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T“; „Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vârteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T“;  „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni – Gugești – Popeşti – Urechești – Budești – Cotești – Blidari – Bonțești – Dălhăuți -Faraoanele- Rîmniceanca-Beciu-Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T“; „Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gologanu – Slobozia Ciorăşti – Coteşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T“.  Valoarea totală a acestor patru  investiții este de aproximativ 238 milioane de lei, adică aproximativ 52 milioane de euro, de care vor beneficia peste 90.000 de locuitori ai județului Vrancea.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here