Legea 161/2003 modificată: Starea de incompatibilitate durează până la data încetării de drept a mandatului alesului local

0
519

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaților au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, deputatul PSD de Vrancea, Nicușor Halici, a declarat că majoritatea membrilor comisiei au votat mai multe amendamente care vizează conflictul de interese în cazul aleșilor locali. „Pe lista de amendamente admise se află articolul 77 care prevede: «Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute la art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare»”. Articolul 78, alineat 3, se arată că: «Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice. Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă cu atribuţiile exercitate ca primari sau viceprimari, primar general sau viceprimari ai municipiului Bucureşti, potrivit legii»“, a precizat Nicușor Halici.

În ceea ce privește starea de incomaptibilite a aleșilor locali, deputatul Nicușor Halici a precizat că aceasta durează până la încetarea de drept a mandatului în care alesul local a fost declarat incompatibil. „La articolului 91 a fost introds un nou alineat, respectiv alineatul 1, care prevede că «Starea de incompatibilitate durează până la data încetării de drept a mandatului în care alesul local a exercitat o funcţie sau o calitate incompatibilă cu aceasta sau până la data la care a încetat funcţia sau calitatea care a determinat starea de incompatibilitate»”, a adăugat deputatul deputatul PSD de Vrancea.

Vă reamintim că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei a fost trimisă spre reexaminare, în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale nr.456 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.971 din 16 noiembrie 2018. Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.161/2003, în sensul corelării cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, în ceea ce priveşte conflictul de interese pentru aleşii locali, precum şi extinderea sferei funcţiilor din domeniul privat pe care le pot exercita aleşii locali. Totodată, se instituie un termen de prescripţie pentru faptele care determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate.

Camera Deputaților este Cameră decizională, iar legea mai sus menționată va intra în dezbaterea plenului, cu amendamentele aprobate de Comisia juridică, în perioada următoare.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here