Inspecţia Muncii derulează controale la instalaţiile de îmbuteliere a gazului petrolier lichefiat

0
40

Inspecţia Muncii derulează, în luna martie, o acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în staţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat. Potrivit unui comunicat al instituţiei, remis joi AGERPRES, gazul petrolier lichefiat este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul 1272/2008 (CLP), fiind un gaz extrem de inflamabil, aflat sub presiune, care poate forma împreună cu aerul amestecuri explozive.

Inspecţia Muncii va verifica dacă angajatorii respectă obligaţia de a evalua riscurile specifice de accidentare şi îmbolnăvire profesională, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive, şi anume probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor potenţial explozive, probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere şi a declanşării incendiului, utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni. „Angajatorii au obligaţia să asigure o instruire adecvată a lucrătorilor în domeniul SSM, cu precădere o instruire cu privire la protecţia împotriva exploziilor; de asemenea, vor asigura echipamentul individual de protecţie, din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive”, precizează sursa citată.

Activitatea de umplere a buteliilor se efectuează numai de către persoane juridice autorizate pentru această activitate iar transportul buteliilor se va efectua numai cu mijloace de transport construite şi echipate în conformitate cu reglementările legale privind transportul mărfurilor periculoase. Acţiunile de control, la care vor participa toate inspectoratele teritoriale de muncă, se vor efectua în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care deţin instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here