Lansarea proiectului ”Creșterea performanței energetice a imobilului – Cantină Școală – în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice”

0
101

Comunicat de presă

     Data 04 martie 2019

Lansarea proiectului ”Creșterea performanței energetice a imobilului – Cantină Școală – în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice”

Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Creșterea performanței energetice a imobilului – Cantină Școală – în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice” cod SMIS 117600, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1: ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.415.987,45 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.259.864,56 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii cantinei Școală, aflată în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea”, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului colegiului – beneficiari direcți ai investiției.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Focșani prin sporirea eficienței energetice a cantinei Școală, aflată în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea”, la finalul implementării proiectului.
  2. Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) pentru încălzirea spațiului cantinei Școală, aflată în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” cu un procent de minim 79%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile, conform documentației tehnice atașate Cererii de Finanțare.
  3. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone/an CO2) cu un procent de minim 77 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de fata la clădirea cantina Scoală, aflată în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea”.
  4. Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) în clădirea cantină Școală, aflată în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea”, prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 66 %.
  5. Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea cantină Scoală, aflată în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea”, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 78%.

 

Durata de implementare a proiectului este de 40 luni (01.04.2017-31.07.2020).

Informații suplimentare se pot obține la: telefon 0237.225.859, e-mail: colegiul_cotea@yahoo.com

Remus Paraschiv – Manager de proiect.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here