AFLĂ ce ore sunt disponibile în învățământ în anul școlar 2019-2020; 75 de posturi sunt titularizabile

0
817

Lista cu posturile disponibile pentru anul școlar 2019-2020 a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (IȘJ), dar și pe cel al Ministerului Educației Naționale. Și în anul școlar următor, cele mai multe ore pot fi ocupate pentru o perioadă determinată de timp sau sunt rezervate pentru directori ori directori adjuncți. Multe dintre ore sunt în mediul rural.

Există 75 de catedre complete și pe perioade nedeterminate, cu o viabilitate mai mare de patru ani, cum ar fi cea de matematică la școala din Străoane, de muzică la Liceul de Artă ”Gheorghe Tattarescu”, de profesor educator la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, de profesor în cabinetele școlare ale CJRAE, de profesor TIC la Liceul Tehnologic ”Duiliu Zamfirescu” Odobești. Pentru anul școlar 2019-2020 au fost scoase și 75 de posturi cu o viabilitate de un an sau rezervate pentru personalul de conducere ori funcționari MEN. Cele mai multe sunt fracții de normă, la toate disciplinele, atât în mediul rural, cât și în cel urban, atât la gimnaziu cât și la liceu.

Trebuie spus că anul școlar următor va avea 37 de săptămâni pentru tot învățământul tehnic față de prezent, când elevii din învățământul profesional au 42 de săptămâni de școală. Acest aspect a făcut să mai dispară câteva ore din sistem. Potrivit informațiilor furnizate de inspectorul școlar Mihail Fâsan, responsabil cu mișcarea personalului didactic, săptămâna trecută a avut loc depunerea dosarelor pentru completarea normei de predare la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. Până astăzi, inclusiv, au trebuit efectuate inspecțiile la clasă/ probe practice pentru cei care doresc ore într-o altă specializare dobândită din studii și netrecută în decizia de titularizare. Ședința publică în cazul acestora va avea loc joi, 7 martie, începând cu ora 9.00.

După această etapă din metodologie, urmează transferul pentru restrângerea de activitate, ședința fiind programată pentru 27 martie. Trebuie spus că toate documentele, cererile, formularele care trebuie completate la depunerea acestor dosare se găsesc pe site-ul IȘJ Vrancea, Resurse umane/ noutăți.

 

Pe 17 iulie are loc examenul de titularizare

Trebuie spus că lista acestor posturi va suferi modificări până la examenul de titularizare. Potrivit calendarului mobilității personalului didactic și al examenului național de titularizare, pe 15 mai este programată reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a: cererilor de pretransfer consimțit între școli, a cererilor de reîncadrare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular, a cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2019-2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.

În intervalul 16 – 24 mai are loc înscrierea candidaților la concursul de titularizare, inclusiv pentru absolvenții promoției 2019, la inspectoratele școlare. În perioada 17 – 27 mai este programată verificarea și avizarea dosarelor candidaților la titularizare de către comisia județeană de organizare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar, iar în perioadele: 28-29 mai; 10-12 iulie pentru absolvenții promoției 2019/ absolvenţii 2019 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Totodată va avea loc și validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2019 (studiilor medii postliceale/ universitare de licență/ universitare de masterat/ departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie. Absolvenţii promoţiei 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică.

 

31 mai – 28 iunie, inspecții la clasă

Pe 30 mai se va afișa lista candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clasă. În intervalul 31 mai – 28 iunie 2019 este programată susținerea inspecțiilor speciale și a probelor practice. Pe 17 iulie va avea loc proba scrisă a examenului național de titularizare, iar pe 23 iulie se vor afișa rezultatele. Pe 23 și 24 iulie se vor putea depune și contestații la inspectoratele școlare de către candidații nemulțumiți de nota obținută, iar rezultatele finale vor putea fi cunoscute abia pe 30 iulie. Pe 31 iulie este programată repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, într-o ședință publică.

 

Lista cu orele disponibile, din toamnă, AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here