Proiect pentru asigurarea transparenței și integrității în administrația publică locală din Vrancea

0
256

Consiliul Județean Vrancea organizează, astăzi, o a doua sesiune de discuții în cadrul proiectului Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea, derulat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem inovator și flexibil de prevenire a corupției, creșterea transparentei, eticii și integrității prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea unitară a mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției la nivelul administrației publice locale din Vrancea, respectiv la nivelul celor 73 UAT-uri: 68 comune și 5 orașe, precum și la nivelul Consiliului Județean Vrancea, pe parcursul a 12 luni, începând cu 13.08.2018.

De asemenea, proiectul își propune să desfășoare campanii de informare și formare pentru aleși locali (consilieri locali, consilieri județeni, primari, viceprimari, președintele și vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea) precum și pentru personalul de conducere și execuție care își desfășoară activitatea în administrația publică locală din Județul Vrancea (73 UAT-uri: 68 comune și 5 orașe, la care se adaugă Consiliul Județean Vrancea). Aceste campanii sunt realizate prin intermediul a patru sesiuni de informare. La sesiuni participă câte 50 de persoane (aleși locali și personal de conducere și execuție din cadrul administrațiilor publice locale, precum și cetățeni). În cadrul întâlnirilor, va fi invitat un specialist care să informeze participanții asupra eticii, integrității, prevenirii și combaterii corupției. Acesta va coordona activitatea participanților, lucrând împreună cu ei la un studiu de caz referitor la implementarea măsurilor anticorupție la nivelul fiecărui UAT: vor fi analizate riscurile, beneficiile și consecințele acestor măsuri. Sesiunile vor cuprinde, de asemenea, secțiuni dedicate conștientizării în domeniul protecției mediului, a dezvoltării durabile și egalității de șanse.

Valoarea contractului de finanțare este de 398.965,70 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă: 390.986,39 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 33.120,85 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 51.856,54 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 7.979,31 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here