Protocol între Inspectoratul Școlar Județean și Partida Romilor Pro-Europa Vrancea

0
430

Partida Romilor Pro-Europa Sucursala Judeţeană Vrancea și Inspectoratul Şcolar Judeţean (IȘJ) Vrancea au încheiat un protocol de colaborare pe o  perioadă de un an, prin care se urmărește stimularea participării elevilor de etnie romă la acţiunile şi activităţile de informare, consiliere şi orientare şcolară, cuprinse în Campania educaţională „SOS – Copiii Romi”. În documentul semnat de cele două părți este prevăzută și organizarea Olimpiadei Naționale de Limba Romani Materna, la nivelul județului Vrancea, în perioada 17-20 aprilie 2019. ”Noi, Inspectoratul Școlar, sprijinim dreptul la educație al tuturor copiilor, iar prin Compartimentul minorități ne aplecăm și mai mult asupra copiilor ce provin din etnia romă. Alături de domnul inspector școlar general, Dorin Cristea, și de doamna inspector pentru minorități, Maria Costache, sprijinim toate activitățile și evenimentele care se desfășoară în școli și în afara acestora și care îi au în prim plan pe școlarii ce fac parte din această etnie. Avem o colaborare foarte bună cu președintele Partidei Romilor, Toader Constantin, și ori de câte ori am avut vreo solicitare din partea dumnealui, cu privire la educația acestei minorități, am intervenit de îndată. Ne dorim ca olimpiada națională de limba romani să se desfășoare în cele mai bune condiții, iar județul Vrancea să fie la înălțime, așa cum este de fiecare dată”, spune profesorul Aurel Șelaru, inspector școlar general adjunct.

Identificarea elevilor de etnie romă din clasele a VIII-a, din şcolile gimnaziale de pe raza județului Vrancea, în vederea informării, consilierii şi orientării acestora pentru admiterea în licee şi şcoli profesionale pe locurile speciale alocate romilor este un alt obiectiv al protocolului. Responsabilii celor două instituții vizează și informarea cadrelor didactice, a părinţilor de etnie romă şi a elevilor despre calendarul admiterii în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani; furnizarea de informaţii cu privire la documentele necesare întocmirii dosarului de admitere, broşura admiterii cu numărul de locuri pentru fiecare unitate de învăţământ, emisă de IȘJ Vrancea; informaţii despre rutele educaţionale care pot fi urmate, profilurile de pregătire, condiţiile de admitere, data limită până la care trebuie depuse dosarele elevilor de etnie romă, data şi locul în care se va desfăşura şedinţa publică de repartizare a candidaţilor romi pe locurile speciale; informarea elevilor şi părinţilor de etnie romă privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, „bursa profesională”, în cuantum de 200 lei/ lună/ elev, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1062/2012; identificarea copiilor, tinerilor și adulților de etnie romă care au depășit vârsta legală de înscriere în sistemul de învățământ sau care au întrerupt parcursul educațional, în vederea înscrierii la programul de recuperare școlară ”a doua șansă”.

Consilierea şi orientarea profesională a tinerilor şi adulţilor de etnie romă (elevii aflaţi în anii terminali, respectiv a adulţilor beneficiari ai măsurilor programului de recuperare şcolară “Şansa a doua”) este o altă prevedere a protocolului, ca și consolidarea comunicării între reprezentanţii comunităţilor de romi şi unităţile şcolare prin organizarea periodică de întâlniri la care să participe inspectorul şcolar pentru minorităţi, cadre didactice, profesori de limba şi istoria romilor, mediatori şcolari, reprezentanţi ai romilor, părinţi şi elevi. Partenerii protocolului își mai propun să identifice oportunitățile de finanțare locale, naționale și europene în vederea scrierii și implementării de proiecte și programe privind creșterea accesului la educație pentru copiii și elevii romi din județul Vrancea.

Precizăm că această campanie educaţională „SOS – Copiii Romi” face parte din programul de acţiuni şi activităţi al Asociaţiei Partida Romilor Pro-Europa pentru anul 2019. Derularea campaniei răspunde nevoilor actuale de şcolarizare şi incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.

Protocolul a fost semnat în prezența liderului partidei Romilor, Toader Constantin, a inspectorului școlar general Dorin Cristea, inspectorului școlar general adjunct Aurel Șelaru și inspectorului școlar pentru minorități Maria Costache.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here