În 2018, la Judecătoria Focşani a fost rulat cel mai mare număr de dosare din ultimii şase ani

0
225

Numărul dosarelor pe care magistraţii Judecătoriei Focşani le au de soluţionat creşte de la an la an. Conform raportului de bilanţ, în anul 2018, la Judecătoria Focşani au fost rulate un număr total de 28.083 dosare, din care 15395 dosare civile şi 4736 dosare penale, cel mai mare număr de dosare rulate în ultimii 6 ani. Din acest total, un număr de 7952 dosare (7080 civile şi 872 penale) reprezintă stocul de cauze existent la începutul anului 2018, iar restul de 20.131 dosare sunt cauze nou intrate în cursul întregului an. Ponderea dosarelor nou înregistrate în anul 2018 este de 76,47 % dosare civile, 23,53% dosare penale.

Raportat la numărul magistraţilor, încărcătura pe fiecare judecător a fost în medie 1350,1  dosare, iar încărcătura pe fiecare grefier a fost în medie de 968 dosare, cu mult peste mediile de 667 dosare şi, respectiv de 331 dosare stabilite prin Programul pentru stabilirea volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe, pentru grefieri.

În acelaşi document se mai precizează că în ceea ce priveşte activitatea instanţei din perspectiva indicatorilor de performanţă a eficienţei activităţii instanţelor, la nivelul anului 2018, Judecătoria Focşani a fost „EFICIENTĂ”, din punct de vedere al gradului general de eficienţă. În materie penală un număr de 3908 dosare s-au soluţionat în termen de până la 2,7 luni, iar în materie non-penală un număr de 15197 s-au soluţionat într-un termen de până la 4,5 luni.

Din totalul de 18.395 hotărâri pronunţate în anul 2018 la nivelul Judecătoriei Focşani, au fost atacate cu apel/recurs un număr de 2692 hotărâri, reprezentând o pondere a atacabilităţii de 14,63 %. Astfel, la Secţia civilă s-au atacat 2191 hotărâri civile dintr-un total de 14454 hotărâri pronunţate (rezultând o pondere a atacabilității de 15,16%).

La Secţia penală, au fost atacate 501 hotărâri penale dintr-un total de 3941 hotărâri pronunţate (rezultând o pondere a atacabilității de 12,71%). Pe cale de consecinţă, înseamnă că un procent de circa  85,37% din hotărâri sunt, în principiu, de natură să mulţumească petenţii care au apelat la justiţie, fie pentru că li s-a răspuns în mod corect şi potrivit aşteptărilor lor subiective problemei de drept dedusa judecăţii, fie că argumentarea instanţei i-a convins de corectitudinea soluţiei.

În materialul de bilanţ se mai arată că din numărul total de hotărâri pronunţate s-au desfiinţat ori modificat în căile de atac un număr de 619 hotărâri, rezultând astfel un indice de casare sau modificare de 3,37 %, raportat la numărul hotărârilor pronunţate. În mod corespunzător, un procent de circa 96,63% din hotărârile pronunţate de Judecătoria Focşani au rămas definitive şi irevocabile, fie prin respingerea căii de atac, fie prin neapelare sau nerecurare.

 

Schema de judecători a suferit modificări

În cadrul Judecătoriei Focşani funcţionează Secţiile penală şi civilă.                          În cadrul Secţiei civile îşi desfăşoară activitatea, în prezent, un număr de 18 judecători, din care 5 judecători stagiari (2 care urmează să susţină examenul de definitivat la începutul anului 2019 şi 3 care şi-au început activitatea la începutul anului 2019). Cu excepţia completurilor judecătorilor stagiari, ca urmare a ieşirii la pensie şi a promovării unor magistraţi, din luna ianuarie şi respectiv octombrie 2018 s-a modificat componenţa completurilor de judecată, în prezent existând 5 completuri specializate în materie minori şi familie şi 8 specializate în litigii cu profesionişti..

În cadrul Secţiei penale îşi desfăşoară activitatea, în prezent, un număr de 5 judecători, din care 1 judecător stagiar care şi-a început activitatea la începutul anului 2019, completurile de judecată având competenţa generală de soluţionare a cauzelor, începând cu acest an fiecare complet fiind specializat în soluţionarea cauzelor privind infracţiunile de corupţie şi cauzelor penale cu minori. A fost înfiinţat şi un complet de drepturi şi libertăţi (JDL), cu orar de funcţionare zilnic.

“Schema de judecători a suferit şi aceasta modificări în cursul anului 2018, ca urmare a promovării efective a unui număr de 6 judecători la instanţele superioare, a faptului că doi judecători se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, a eliberării unui post de judecător în cursul anului 2018 prin pensionarea acestuia, a delegării unui judecător la Penitenciarul Focşani, dar şi a faptului că în prezent din cei 24 judecători care îşi desfăşoară efectiv activitatea, un număr de 6 judecători sunt stagiari (2 judecători care urmează să susțină examenul de definitivat la începutul anului 2019, iar un număr de 4 judecători şi-au început activitatea la începutul anului 2019), numărul efectiv de judecători definitivi rămaşi urmând a fi astfel de 18 judecători”, se arată în raportul de bilanţ.

În ceea ce priveşte echipa de conducere şi aceasta a suferit modificări în anul 2018, ca urmare a promovării concursului sustinut atât de preşedintele instanţei – judecător Grădinescu Mariana, cât şi de vicepreşedintele acesteia – judecător Valeriu Roşca, aceştia promovând efectiv la Tribunalul Vrancea şi respectiv Tribunalul Bucureşti. În aceste condiţii, postul de preşedinte al Judecătoriei Focşani a fost ocupat prin delegarea judecătorului Ionel Iulian Păun în această funcţie din data de 04 iulie 2018, funcţia de vicepreşedinte fiind ocupată prin concurs tot de acesta, începând cu data de 15 iulie 2018. În prezent, conducerea Judecătoriei Focşani este asigurată începând cu data de 01 ianuarie 2019 de preşedinte – judecător Ionel Iulian Păun, iar funcţia de vicepreşedinte este vacantă.

În raportul de bilanţ se arată că pe fondul unui volum de activitate în continuare ridicat, atât pentru judecători, cât şi pentru personalul auxiliar de specialitate,  în raport cu situaţiile concrete ivite în activitatea instanţelor, revine echipei manageriale a Judecătoriei Focşani datoria de a eficientiza activitatea instanţei, stabilind direcţiile de acţiune viitoare, prin atenuarea efectelor riscurilor şi maximizarea oportunităţi lor.

În acest context, obiectivele anului 2019 sunt centrate pe creşterea celerităţii în activitatea de judecată şi îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie prin reducerea duratei de soluţionare a proceselor, asigurarea resursele materiale şi umane necesare realizării unui act de justiţie caracterizat prin eficienţă şi calitate, folosirea la randament maxim a resurselor umane şi materiale prin realizarea echilibrului necesar între volumul de activitate şi resursele materiale şi umane disponibile; creşterea şi echilibrarea schemei personalului auxiliar de specialitate, precum şi profesionalizarea acestei categorii; eliminarea erorilor din activitatea curentă, prin creşterea gradului de profesionalizare şi a celui de perfecţionare şi atenta repartizare a sarcinilor.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here