GHIDUL CĂLĂTORULUI PRIN LEGISLAȚIE. Contractul de schimb, partea a 2 a

0
32

Cotinuăm astăzi cu noi informații despre contractul de schimb. În general, cele două părți ale contractului sunt proprietare ale bunurilor pe care le schimbă. Dacă din contră, unul dintre copermutanți dovedește că lucrul primit este proprietatea unei persoane care nu are nicio calitate în contractul de schimb, atunci acesta poate să refuze predarea lucrului pe care l-a promis în schimb, el putând fi constrâns numai să întoarcă acel lucru pe care l-a primit.

În acestă situație, cel care a pierdut parțial sau total proprietatea (adică cel care a fost evins), are la îndemână urmatoarele variante:

1) fie cere în instanță daune – interese, reprezentând echivalentul valoric al lucrului primit și a cărui proprietate a pierdut-o parțial sau total

2) fie cere în instanță întoarcerea lucrului său, aceasta fiind practic o desființare a contractului de schimb, reclamantul restituind la rândul său ce a primit în baza contractului și de care nu a fost evins (de exemplu, suma de bani primită cu titlu de sultă).

Imobilele, indiferent că sunt construcții sau terenuri, pot forma și ele obiectul contractului de schimb, cu excepțiile prevăzute de lege. Situațiile care pot apărea în practică sunt următoarele:

1) se poate schimba proprietatea a două imobile, cu sau fără sultă,

2) în schimbul transmiterii proprietății asupra unui imobil înstrăinătorul primește alte drepturi.

Orice schimb de terenuri indiferent că este realizat între persoane fizice sau între persoane juridice private ori între persoane fizice și persoane juridice private se face prin act autentic. Acest lucru este valabil și în cazul în care un teren se înstrăinează în schimbul unui alt lucru decât teren. Dacă ambii copermutanți sau unul dintre ei este persoană juridică publică și terenul care urmează să facă obiectul schimbului este proprietate privată, contractul va fi încheiat în forma autentica cu respectarea si a celorlalte condiții speciale impuse de lege .

Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea.

 

AVOCAT MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here