Dirigenție de șantier pentru drumurile județene care vor fi reabilitate şi modernizate cu fonduri europene

0
1340

Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație serviciile de asistență tehnică – dirigenție de şantier la obiectivele de investiții: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbrăveni-Gugești-Popești-Urechești-Budești-Cotești-Blidari-Bonțești-Dălhăuți-Faraoanele-Râmniceanca-Beciu-Odobești cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T” și “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean, dintre localităţile Gologanu – Slobozia Ciorăşti – Coteşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T”.

Obiectul contractelor ce vor fi atribuite prin procedură de achiziție publică la cele două investiții constă în prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate oferită de dirigintele de şantier prin activităţi specifice, respectiv: îndeplinirea rolului de Prestator al serviciului de asistență tehnică-diriginte de șantier; consilierea de specialitate a autorităţii contractante în procesul de adoptare a deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrări, precum şi cu privire la orice revendicări/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot apărea pe parcursul execuţiei lucrărilor în scopul prevenirii revendicărilor financiare şi/sau a întârzierilor; asigurarea calităţii corespunzătoare a lucrărilor de construcţii-montaj, optimizând cheltuielile cu investiţia; asigurarea serviciilor de supraveghere a execuţiei tehnice de către personal autorizat, corespunzător, pe specialităţi.

 

Proiectul Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Budeşti, Coteşti, Blidari, Bonţeşti, Dălhăuţi, Faraoanele, Râmniceanca, Beciu, Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T“ are o valoare de 108.547.817,35 lei. Prin implementarea proiectului se vor moderniza 29,7 km din drumul judeţean DJ 205B, se vor reabilita şi moderniza şapte poduri, ceea ce va determina îmbunătăţirea parametrilor drumului modernizat, astfel: va creşte viteza de deplasare pe sectorul de drum judeţean reabilitat cu 62%; va creşte capacitatea portantă a drumului judeţean DJ 205B la clasa de trafic IV ; va creşte gradul de siguranţă rutieră, prin lucrări de refacere a marcajelor, a indicatoarelor rutiere, prin realizarea parapetelor metalice cu nivel de protecţie ridicat, prin realizarea semnalizării verticale şi orizontale. Pe acest drum vor fi amenajate 60 de staţii care vor deservi transportul public de călători, vor fi realizați 40.485 mp trotuare pe toată lungimea drumului din intravilan și vor fi montați 370 m parapete de protecţie. De asemenea, vor fi montate 347 indicatoare rutiere, din care 219 bucăţi indicatoare cu leduri – semnalizare luminoasă. Vor fi realizați 88,4 km marcaje longitudinale și amenajate 37 treceri de pietoni cu semnalizare luminoasă cu panou fotovoltaic.

Termenul de finalizare a proiectului este 31 august 2020. Beneficiari direcţi ai acestui proiect vor fi locuitorii oraşului Odobeşti și ai comunelor Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Coteşti, Cîrligele, Vîrteşcoiu, aproximativ 38.000 persoane.

 

Proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean, dintre localităţile Gologanu – Slobozia Ciorăşti – Coteşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T” are o valoare de 26.474.967,37 lei. Aproximativ 11.449 de locuitori din localitățile traversate de acest drum vor beneficia de condiții mult îmbunătățite de trafic. Obiectivul general al proiectului este realizarea unei legături rapide şi în siguranţă la reţeaua de transport europeană TEN-T. Scopul realizării obiectivului este creşterea condiţiilor de dezvoltare durabilă a zonei prin facilitarea mobilităţii populaţiei şi bunurilor, dezvoltarea accesibilităţii, prin continuarea extinderii şi modernizării infrastructurii rutiere aflate în proximitatea reţelei TEN-T, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi.

În cadrul acestui proiect vor fi modernizați aproximativ 17 kilometri de drum judeţean modernizat, vor fi realizați 1.225ml trotuar cu lăţime de 1,50 m, vor fi montate borduri teşite astfel încât să permită accesul persoanelor cu dizabilități la proprietăţi (20 de treceri de pietoni). De asemenea, va fi modernizat un pod şi anume: podul peste pârâul Râmna la km 5+310 și vor fi amenajați 28.841 metri de rigole şi şanţuri. În cadrul acestui proiect vor fi amenajate un număr de 53 de podeţe de descărcare, dar și 170 m de spaţii verzi. În cadrul capitolului elemente de siguranţa circulaţiei vor fi reralizate 20 de treceri de pietoni, 568 metri liniari de parapet metalic, indicatori rutieri, benzi rezonatoare etc. care vor creşte siguranţa circulaţiei şi confortul populaţiei deservite de proiect.

 

Vă reamintim că administrația județeană va demara anul acesta lucrările de execuție la patru drumuri de interes județean, finanțate prin Programul Operațional Regional. Pe lângă cele două proiecte menționate mai sus, este vorba despre: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită judeţ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tâmboieşti- Bordeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T“; „Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vârteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T“.

Valoarea totală a acestor patru investiții este de aproximativ 238 milioane de lei, adică aproximativ 52 milioane de euro. Beneficiari sunt peste 90.000 de locuitori ai județului Vrancea.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here