Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vrancea angajează asistenți pentru stațiile din Focşani și Nănești

0
2179

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vrancea din Focşani organizează concurs de  recrutare, pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de asistent medical cu postliceală – Staţia Centrală Focşani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să  îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent școală sanitară postliceală; 6 luni vechime asistent medical; certificat de membru AMR; aviz OAMR pe anul în curs. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 25 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

De asemenea, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vrancea din Focşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de asistent medical principal cu postliceală – Substația Nănești. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent școală sanitară postliceală;   5 ani vechime asistent medical; certificat de membru OAMR; aviz OAMR pe anul în curs; diplomă de absolvire, examen grad principal. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 25 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe pagina oficială a instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine și la sediul SAJ din Focşani, str. Cuza Vodă nr. 50-52, judeţul Vrancea, telefon: 0237.238.840.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here