Autoritățile publice locale pot actualiza contractele de achiziție publică derulate prin PNDR 2020

0
164

Autoritățile publice locale își pot actualiza contractele de achiziție publică aflate în derulare datorită modificărilor privind salariul minim din domeniul construcțiilor, prevăzute în Ordonanța de Urgență 114 din 2018. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a adus clarificări referitoare la modalitatea de actualizare a contractelor de achiziție publică de lucrări în derulare dar și la procedurile de atribuire în desfășurare, aferente contractelor de finanțare încheiate cu autoritățile publice în cadrul proiectelor cu fonduri europene. Conform unui comunicat al AFIR, „actualizarea contractelor de achiziție publică de lucrări se face în baza prevederilor art. 221, lit. (e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ale art. 164, alin. (4) din HG nr. 395/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru și ale Instrucțiunii ANAP nr. 2/21.12.2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială”. „Modificările legislative prevăzute în OUG nr. 114/2018 simplifică procedurile de achiziție, aduc noutăți cu privire la controlul ex-ante, dar impun și actualizarea contractelor de achiziție publică pentru beneficiarii noștri publici, acolo unde este cazul. Aș vrea să precizez că actualizarea prețului contractului se poate aplica doar atunci când reprezintă o modificare nesubstanțială, respectiv atunci când nu introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi condus la acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras şi alți participanți la procedura de atribuire și când nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică în favoarea contractantului. De asemenea, costurile suplimentare generate prin actualizarea prețului contractului, se pot deconta de către AFIR, până la limita valorii pentru actualizare prevăzută în bugetul indicativ al proiectului, a explicat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Cei de la AFIR precizează că, în cazul procedurilor de atribuire aflate în derulare la momentul intrării în vigoare a OUG 114 din 2018, se va avea în vedere instrucțiunea conform căreia „prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării procedurii de atribuire” și cea care prevede că „actualizarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială va fi realizată odată cu semnarea contractului, dacă este cazul”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here