Vrâncenii pot face donații din impozitul pe veniturile din salarii și pensii către ONG-uri

0
464

Vrâncenii pot face donații din impozitul pe veniturile din salarii și pensii către organizații neguvernamentale sau biserici până la 15 martie. Cei care vor să doneze trebuie să depună la Fisc un formular, 230, „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”. Acest formular poate fi depus până la data de 15 martie 2019, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea au arătat că formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii, respectiv prin serviciul „Spaţiul privat virtual” sau în baza unui certificat digital calificat. Contribuabilul poate opta pentru depunerea formularului 230, semnat de el însuşi, la registratura organului fiscal competent fie personal, fie prin intermediul altei persoane. În situaţia în care contribuabilul a optat pentru transmiterea formularului 230 prin intermediul altei persoane, respectiv entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei, atunci aceasta din urmă centralizează cererile primite de la contribuabili şi le depune, pe răspunderea sa sub sancţiunea privind falsul în declaraţii şi uzul de fals, direct sau prin poştă, la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului, pe baza unui borderou de predare-primire care conţine: datele de identificare a entităţii, datele de identificare ale contribuabililor, datele de identificare ale reprezentantului legal sau ale imputernicitului entităţii nonprofit/unităţii de cult care depune boderoul. În cazul în care borderoul este depus de împuternicitul entităţii nonprofit/unităţii de cult acesta trebuie să prezinte imputernicirea din partea respectivei entităţi în formă scrisă”, precizează AJFP Vrancea.

În cazul celor care au depus formularul în format hârtie pe bază de borderou, Fiscul va transmite contribuabilului „Notificare privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”. Formularul 230 poate fi descărcat de pe site-ul ANAF la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here