Scutiri de impozite pentru cooperativele agricole

0
223

Direcția Agricolă va realiza o campanie de popularizare a avantajelor pe care le au fermierii la asocierea în cadrul cooperativelor agricole. Pliantele realizate de specialiștii Direcției Agricole menționează noutățile aduse de legea 21 din 2019, care modifică și completează Legea cooperației agricole din 2004. Aceste modificări transformă cooperativele agricole în cele mai atractive forme de organizare din agricultură datorită, în primul rând, scutirilor de impozit pentru primii cinci ani de activitate. Actul normativ menționează regulile pe baza cărora trebuie să fie înființate și să funcționeze cooperativele. Una dintre noutăți este cea referitoare la faptul că o cooperativă agricolă nu poate efectua operațiuni de colectare, vânzare și procesare a producției primare pentru nonmembri care să însumeze mai mult de 30% din cifra de afaceri aferentă acestor operațiuni. De asemenea, „valorificarea producției membrilor cooperativei agricole se va realiza pentru minimum 50% din producția totală comercializată de fiecare membru, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în cooperativa agricolă, precum și că producția destinată vânzării aferentă terenurilor și efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului dintre membri și cooperativa agricolă”.

În funcție de dimensiunea lor, cooperativele pot fi de trei grade. Astfel, cooperativele de gradul 1 trebuie să aibă un capital social de minimum 500 lei, de minimum 10000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2 și minimum 50.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 3. Capitalul social este compus din părți sociale subscrise la aderare și vărsate potrivit actului constitutiv. De asemenea, la nivel național va fi înființat Registrul Național al Cooperativelor Agricole din România, un sistem electronic constituit pe baza datelor și informațiilor furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului. Acest Registru va fi actualizat și administrat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Probabil că cele mai mari avantaje pentru cooperative este regimul de impozitare, prin derogări de la prevederile Codului Fiscal. Astfel, pentru primii 5 ani de la data intrării în producție, în cazul cooperativelor nou-înființate și pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a legii 21 din 2019, pentru cele deja înființate se aplică „scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole și/sau care produc/comercializează material genetic și/sau au activitate de creștere și/sau activitate de reproducție”.

Alte facilități se acordă membrilor cooperatori care au valorificat în anul anterior celui pentru care se datorează impozitele cel puțin 50% din producția obținută prin sau către cooperativele agricole. Aceștia vor fi scutiți de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru obținerea producției agricole valorificate prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale. De  asemenea, membrii cooperativelor agricole vor fi scutiți de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceștia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here