Servicii de igienizare a locuințelor pentru persoanele „aflate în risc de sărăcie și excluziune socială” din Mărășești

0
1568

Autoritățile locale din orașul Mărășești vor realiza servicii de igienizare locuințe, activitate care presupune servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție de locuințe pentru beneficiarii proiectului „Acțiuni strategice pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din orașul Mărășești, județul Vrancea”. Lucrările vor fi executate de societatea Artrorat SRL care a adjudecat licitația cu o valoare de 126.650 lei.

Primăria Mărășești a mai scos la licitație servicii de proiectare, asistență tehnică, diriginte de șantier și taxe pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare strada Democrației”, în cadrul proiectului mai sus menționat. Primăria Mărășești are în derulare cel mai mare proiect destinat comunității de romi din oraș. Proiectul are o valoare de peste 19,2 milioane de lei și va fi implementat în 36 de luni. Obiectivul general al proiectului îl constituie furnizarea unui pachet integrat de măsuri de sprijin pentru comunitatea marginalizată romă. Fondurile necesare pentru realizarea activităților cuprinse în acest proiect sunt asigurate prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4, Incluziunea socială și combaterea sărăciei. „Prin intermediul acestui proiect sperăm să îmbunătățim condițiile de trai din comunitatea de romi a orașului. Pentru a realiza acest obiectiv, prin activitățile pe care le vom desfășura, vom ajuta la prevenirea abandonului școlar, pregătirea beneficiarilor pentru a-și găsi mai ușor un loc de muncă, asigurarea unor servicii medicale și sociale de calitate prin care sperăm ca beneficiarii să conștientizeze importanța respectării unor reguli esențiale pentru sănătate. Proiectul prevede desfășurarea unor activități complexe”, a declarat primarul Valerică Chitic.

Tot în cadrul proiectului, va fi reabilitat un corp de clădire al Liceului Tehnologic Eremia Grigorescu, care va fi transformat în centru comunitar integrat pentru persoanele din comunitatea marginalizată, în cadrul căruia se vor oferi servicii de informare și promovare. La Școala nr. 2 din Mărășești, partener în cadrul proiectului, vor fi amenajate două săli de clasă pentru programul „Școală după școală”.

Primăria Mărășești a demarat procedurile pentru ca proiectul să devină operațional, prin organizarea licitațiilor pentru servicii și lucrări, selectarea grupului țintă și alte activități. Obiectivele prevăzute în proiect sunt următoarele: Implementarea unor măsuri și intervenții în domeniul educației pentru 130 copii și 50 părinți/tutori, pentru reducerea abandonului școlar; Implementarea unor măsuri și intervenții în domeniul ocupării forței de munca pentru un număr de 375 persoane; Implementarea unor măsuri și intervenții în domeniul dezvoltării și furnizării de servicii medico-sociale destinate tuturor persoanelor din grupul țintă (600 persoane), care vor constitui un punct de plecare în îmbunătățirea stării de sănătate a acestora; Îmbunătățirea condițiilor de locuit și a siguranței locative prin realizarea unor activități de igienizare pentru 370 gospodării, precum și îmbunătățirea căilor de acces pentru 600 de persoane; 30 gospodării (30 persoane) ce vor beneficia de clarificarea situației juridice a actelor de proprietate; Combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului, prin organizarea de campanii de informare și conștientizare la nivelul comunității cu accent pe implicarea activă a membrilor acesteia în scopul promovării nediscriminării și egalității de șanse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here