Răduță Macovei pierde funcția de primar al comunei Reghiu până la judecarea pe fond privind legalitatea ordinului prefectului de încetare a mandatului

0
2135

          Răduță Macovei, primarul comunei Reghiu, pierde mandatul de edil șef, în urma deciziei magistraților de la Curtea de Apel Galați. Asta după ce Prefectura Vrancea a făcut recurs la decizia Secției a II-a Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal din cadrul Tribunalului Vrancea, care a hotărât suspendarea Ordinului Prefectului nr. 293 din 10 octombrie 2018, prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al comunei Reghiu, până la soluționarea definitivă pe fond a cauzei. „Admite recursul pârâtei. Admite cererea de intervenţie accesorie. Casează încheierea din data de 29.10.2018 pronunţată de Tribunalul Vrancea şi în rejudecare: Respinge cererea de suspendare ca nefondată. Obligă pe intimatul – reclamant să plătească 850 lei reprezentând cheltuieli de judecată avansate de intervenientul N(…) N(…)“, se arată în soluția pe scurt dată de judecătorii Curții de Apel Galați.

De reținut că decizia judecătorilor de la Curtea de Apel Galați vizează doar punerea în aplicare a ordinului prefectului nr.293 din 10 octombrie 2018, urmând ca pe fond, decizia privind legalitatea sau nelegalitatea acestui ordin să fie luată de judecătorii Tribunalului Vrancea.

Decizia vine după ce primarul Răduță Macovei a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru conflict de interese, în perioada 2012 – 2014 din timpul mandatului de edil șef. Avocatul Cătălin Duță, cel care îl reprezintă pe Răduță Macovei, a precizat că un caz identic cu cel al lui Macovei este cel al fostului primar de la Homocea, Neculai Ionescu, caz în care magistrații de la Curtea de Apel Galați au decis repunerea definitivă în funcția de primar a lui Ionescu. „Există deja practică judiciară, Curtea de Apel Galați stabilind într-o situație identică, mai exact în cazul fostului primar de la Homocea, Neculai Ionescu, că «întrucât exercitarea pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice i-a fost suspendată condiționat ridică suficiente suspiciuni de nelegalitate prin prisma neconstituționalității dispozițiilor legale în baza cărora a fost emis ordinul contestat raportat la dispozițiile art. 16 și 37 din Constituție». Este vorba de  decizia nr. 669/17.05.2016 pronunțată în dosarul nr. 315/91/2016 “, a explicat avocatul Cătălin Duță.

 

„Prefectul județului Vrancea nu putea constata încetarea mandatului de primar“

După ce judecătorii de la Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal din cadrul Tribunalului Vrance au decis suspendarea Ordinului Prefectului nr. 293 din 10 octombrie 2018, prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al comunei Reghiu, pînă la soluționarea definitivă pe fond a cauzei, avocatul Cătălin Duță a explicat că în Codul Penal, noțiunea de pedeapsă privativă de libertate este reglementată în mod distinct și nu se confundă cu regimul juridic al suspendării condiționate a executării pedepsei cu închisoarea, ambele fiind două dintre formele de existență a pedepsei închisorii, ca pedeapsă principală.

Potrivit art. 81 lit. c din Codul penal din 1969, scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, legiuitorul arătând clar că în situația suspendării executării pedepsei, condamnatul beneficiează în continuare de toate drepturile stabilite de lege, încălcarea dispozițiilor penale atrăgând revocarea acestei măsuri. Acesta a mai arătat că, potrivit art. 15 alin. 2 lit. e din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în situația condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, textul de lege invocat producându-și efectele doar în situația modului privativ de libertate, ori Judecătoria Focșani a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei principale și a pedepsei accesorii. ,,Suspendarea executării pedepsei are caracterul juridic de individualizare a pedepsei, legiuitorul urmărind să ofere o șansă condamnatului, în perioada de încercare fiindu-i suspendate efectele pedepselor principale și accesorii. Atâta timp cât Judecătoria Focșani a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei principale și a pedepsei accesorii, Prefectul județului Vrancea nu putea constata încetarea mandatului de primar al comunei Reghiu, deoarece nu a intervenit un impediment obiectiv în exercitarea funcției. Prejudiciul este clar și dovedit, prin această măsură aducându-i-se prejudicii de imagine”, a arătat avocatul Cătălin Duță.

Mai mult, avocatul Duță spune că Judecătoria Focșani a comunicat faptul că pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor se va executa doar în cazul în care se va dispune revocarea sau anularea suspendării condiționate. ,,Atâta timp cât Judecătoria Focșani a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei principale și a pedepsei accesorii, apreciez că acest ordin a fost emis cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare. Mai mult, chiar Judecătoria Focșani, prin adresa din dată de 29.06.2017 emisă către Consiliul Local al comunei Reghiu, a comunicat faptul că pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor se va executa doar în cazul în care se va dispune revocarea sau anularea suspendării condiționate. Subliniez faptul că însuși secretarul comunei, prin adresa nr. 2289/25.07.2017, a comunicat Prefectului Județului Vrancea că nu se impune demararea procedurilor în vederea suspendării exercitării mandatului de primar, citând poziția Judecătoriei Focșani“, ne-a precizat avocatul Cătălin Duță, cel care îl reprezintă pe Răduță Macovei. Acesta a mai arătat că în momentul în care vor fi organizate alegeri, Răduță Macovei poate candida fără nicio problemă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here