Luna aceasta încep etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar

0
676

Odată cu începutul anului calendaristic, încep și primele etape de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020. Trebuie știut faptul că noua Metodologie de mișcare a personalului din învățământul preuniversitar vine cu câteva modificări în ceea ce privește calendarul acestor mobilități, față de anul trecut sau față de anul 2017. Printre cele mai importante modificări se numără transferul cadrelor didactice care, anul acesta, are loc după titularizarea prin art.253. Acest articol a fost declarat neconstituțional, iar decizia Curții Constituționale a fost publicată în monitorul oficial, dar toate mesajele transmise de Ministerul Educației spun că acest articol va fi aplicat și în acest an, chiar prin Ordonanță de Guvern.

Trebuie reamintit cadrelor didactice care depun dosar de completare de normă la Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea, restrângere de activitate sau transfer în altă unitate de învățământ, că dacă își doresc norme sau ore într-o altă specializare dovedită prin studii dar care nu este trecută în decizia de repartizare pe post, trebuie să susțină o inspecție la clasă la disciplina pe care doresc să o predea. Detașarea cadrelor didactice la cerere se va face în 2019 înainte de repartizarea candidaților la concursul de titularizare, față de anul 2018, când această etapă a avut loc la o zi distanță după repartizarea pe post a celor care au susținut examen de titularizare în anul 2018. Cadrele didactice care vor să participe la etapele de mobilitate prevăzute în Metodologia publicată la finalul anului 2018 trebuie să urmărească cu atenție articolele la care se încadrează și mai ales la perioadele în care trebuie să facă anumite solicitări.

Astfel, în intervalul 21 ianuarie – 8 februarie 2019, se constituie posturile didactice/catedrele la nivelul unităților de învăţământ/consorțiilor. Până la 31 ianuarie 2019  are loc depunerea, la secretariatul unităților de învăţământ, a cererilor de menținere ca titulari peste vârsta de pensionare în anul şcolar 2019-2020, precum și a cererilor cadrelor didactice femei pentru menținerea ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani conform Deciziei CCR nr. 387 din 2018.  Tot până la 31 ianuarie 2019 are loc depunerea, la secretariatul unităților de învăţământ, a cererilor titularilor unității pentru încadrarea în anul școlar 2019-2020 şi a cererilor titularilor unității pentru reducerea normei didactice cu 2 ore, conform prevederilor art. 8, alin. (12). Până la 4 februarie 2019, soluționarea cererilor de menținere ca titulari peste vârsta de pensionare în anul şcolar 2019-2020, prin acordul/refuzul  Consiliilor de Administrație (CA) a unităților de învățământ. Comunicarea situației finale la IȘJ se va face pe 4 februarie 2019.  În intervalul 28 ianuarie – 6 februarie 2019 va avea loc soluționarea cererilor titularilor în două sau mai multe unităţi/specialității de întregire a normei didactice prin transfer, conform prevederilor art. 24; prin acordul/refuzul  CA a unităților de învățământ, Comunicarea situației finale la ISJ: 08 februarie 2019.          În intervalul 21 ianuarie – 2 februarie 2019, cadrele didactice debutante care se încadrează în prevederile art. 21, alin. (4) se adresează în scris directorului, solicitând încadrarea pentru anul şcolar 2019-2020. În perioada 21 ianuarie – 2 februarie 2019, soluționarea cererilor de transfer în unitate pentru personalul didactic titular detașat 2018-2019, pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, conform prevederilor art. 48, alin. (2). Comunicarea situației finale la IȘJ se face pe 08 februarie 2019. Între 21 ianuarie – 2 februarie 2019 va avea loc soluționarea completărilor de normă didactică la nivelul unității/consorțiului şcolar. Comunicarea situației finale la IȘJ Vrancea în vederea emiterii deciziilor. Din 21 ianuarie până în 8 februarie 2019 va avea loc desemnarea prin evaluare obiectivă / concurs la nivelul unității de învățământ a titularilor care intră în reducere de activitate (completare de normă sau restrângere de activitate), în anul şcolar 2019-2020. Pe 16 februarie 2019se vor emite de către directori a deciziile de încadrare în anul şcolar 2019-2020 a titularilor unității și a debutanților angajați conform prevederilor art. 21 alin. (4). 21 ianuarie – 2 februarie 2019, directorul elaborează proiectul de încadrare a unității pentru anul şcolar 2019-2020.

Și chiar dacă e vacanță intersemestrială, în săptămâna 3 – 8 februarie 2019 se elaborează proiectul de încadrare și lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se analizează în consiliul profesoral și se aprobă în consiliul de administrație al unității. În perioada 11 – 22 februarie 2019 va avea loc analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate în comisia județeană de mobilitate a IȘJ Vrancea (directorul prezintă inspectorului teritorial și apoi comisiei județene de mobilitate documentele solicitate de inspectoratul şcolar, conform programării). În perioada 12 – 21 februarie 2019, se reface, dacă este cazul, încadrarea unității şi lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete pentru 2019-2020, în vederea publicării. Situația finală, după modificări, dacă este cazul se va comunica IȘJ pe 22 februarie, care va publica datele pe 25 februarie, potrivit calendarului mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here