GHIDUL CĂLĂTORULUI PRIN LEGISLAȚIE. Contractul de vânzare, partea a IX- a

0
33

În privința vânzării bunurilor imobile există reguli speciale. În mod normal, în momentul în care se vinde un bun imobil, acesta trebuie identificat în contractul de vânzare cumpărare între altele și prin suprafață. În cazul în care în contract nu se stipulează suprafața imobilului determinat și se indică un preț total și nu un preț pe metru pătrat sau pe hectar, atunci nici una din părți nu poate să ceară desființarea acestuia sau modificarea preţului motivat de faptul că suprafaţa este mai mică ori mai mare decât au crezut inițial. O altă situație des întâlnită este aceea a vânzării unei suprafeţe dintr-un teren mai mare cu un anumit preț pe unitatea de masură (de exmplu euro / mp sau euro / ha). În cazul în care întinderea sau amplasarea terenului nu este determinată, transmiterea proprietăţii are loc abia după măsurarea şi delimitarea suprafeţei vândute.

Arătarea în contract a suprafeței imobilului care se vinde și a prețului pe unitatea de masură este importantă pentru cumpărător, acesta din urmă putând cere vânzătorului să îi dea suprafața asupra careia s-au înțeles dacă suprafaţa reală este mai mică decât cea indicată în contract. Dacă acela care cumpără nu cere ori acela care vinde nu poate transmite această suprafaţă, atunci cumpărătorul poate să obţină fie reducerea corespunzătoare a preţului, fie desființarea contractului în situația în care bunul nu mai poate fi folosit în scopul pentru care a fost cumpărat, din cauza diferenţei de suprafaţă.

Există în practică și situația inversă când suprafaţa reală este mai mare decât cea menționata în contract; în acest caz, pentru ceea ce depăşeşte a douăzecea parte din suprafaţa convenită, cumpărătorul urmează fie sa plătească în puls , fie va putea obţine desființarea contractului. Dacă însă excedentul este sub a douăzecea parte din suprafaţa convenită, cumpărătorul nu poate obţine desființarea contractului , dar nici nu este dator să plătească preţul diferenței constatate în plus.

Pentru informații suplimentare în legatură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea.

 

AVOCAT MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here