Candidații la examenul de definitivat trebuie să își valideze la Inspectoratul Școlar fișele de înscriere

0
763

Cadrele didactice care s-au înscris la examenul național de definitivat în învățământ, programat în sesiunea din iulie 2019, trebuie să își valideze fișele de înscriere la sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea. Potrivit informațiilor furnizate de profesorul Bogdan Ciubotaru, inspector la compartimentul ”Dezvoltarea Resursei Umane”, candidații trebuie să se prezinte la acest compartiment în intervalul 15-23 ianuarie pentru a consulta și valida fișele de înscriere. Precizăm că pentru sesiunea din 24 iulie 2019 s-au înscris 167 de cadre didactice la 23 de discipline.

Cele mai multe cadre didactice care vor să își obțină primul grad din sistemul de învățământ sunt educatoarele. La învățământul preșcolar sunt depuse 52 de dosare. Educatoarele sunt urmate de colegele din învățământul primar. Anul acesta s-au înscris 26 de învățătoare. Și 20 de profesori de educație fizică și sport vor să promoveze examenul de definitivat. La polul opus sunt pedagogia, electrotehnica și filosofia, discipline la care doar câte un candidat s-a înscris.

Precizăm că până pe 31 mai, candidații admiși au obligația să susțină inspecțiile de specialitate la clasă. Inspectorii atrag atenția candidaților să își susțină din timp inspecțiile pentru a nu se aglomera în luna mai. În intervalul 3-14 iunie se face completarea dosarelor și verificarea, precum și validarea datelor înscrise în aplicația electronică. Pe 24 iulie se va susține proba scrisă a examenului național. Afișarea rezultatelor este programată pentru 31 iulie. Pe 31 iulie și 1 august se înregistrează posibilele contestații, iar rezultatele finale în urma contestațiilor vor fi afișate pe 5 august.

În perioada 6-9 august, IȘJ trimite tabelele nominale cu candidații admiși la Ministerul Educației care urmează să le valideze prin ordin de ministru, până pe 14 august. Trebuie știut că inspecțiile de specialitate și evaluarea portofoliului sunt probe eliminatorii ale examenului. Fără promovarea acestora nu se poate susține proba scrisă a examenului.

          Inspecţiile de specialitate se susţin în perioada prevăzută în calendar, în unitatea de învăţământ în care candidatul s-a înscris. Un candidat la definitivat este obligat să susțină două serii de inspecții de specialitate. Din comisia de inspecție fac parte inspectorul școlar de specialitate sau un profesor  metodist, delegat în condițiile în care inspectorul de la IȘJ nu are studii de specialitate în disciplina pe care candidatul o predă, directorul sau directorul adjunct al unității în care se susțin inspecțiile. Notele acordate pot fi cuprinse între 1 și 10, la fel ca și notele pentru portofoliile personale.Nota obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS) / 10, unde ND reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul profesional personal, iar NS reprezintă nota la proba scrisă, toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă. Nota minimă de promovare a examenului este 8.

Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în conformitate cu programele specifice pentru examen, valabile pentru sesiunea respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Drepturile salariale pentru dobândirea gradului se fac începând cu 1 septembrie a anului şcolar următor celui în care s-a desfăşurat examenul.

Trebuie spus faptul că definitivatul este singurul grad didactic obligatoriu din învățământ care conferă cadrului didactic și posibilitatea de a avea contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pe lângă alte facilități. Chiar dacă un cadru didactic s-a titularizat pe un post, dacă nu are definitivat nu poate încheia contract de muncă decât pentru o perioadă de un an de zile. Examenul de definitivat se poate susține de 3 ori gratuit după care se poate susține doar după achitarea unei taxe.

Tot până la finalul lunii octombrie se vor depune dosarele pentru gradul II și gradul I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here