A fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare pentru disciplinele socio-umane și istorie

0
1393

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ) a publicat calendarul concursurilor și olimpiadelor școlare la disciplinele istorie și socio-umane. Elevii vrânceni care vor să participe la aceste concursuri, precum și profesorii coordonatori trebuie să știe că pentru disciplina istorie sunt mai multe concursuri, dar și mai multe noutăți în organizarea acestora. Astfel, etapele olimpiadei de istorie sunt programate după cum urmează: etapa locală (comună, oraș) va avea loc în ianuarie – februarie 2019. Faza județeană este programată pentru 16 martie la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din Focșani, iar etapa națională va avea loc în perioada 22 – 26 aprilie 2019 la Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

Cele două etape ale concursului de referate și comunicări științifice ale elevilor de liceu la istorie sunt programate pe 6 aprilie 2019, etapa județeană la Școala ”Anghel Saligny” Focșani, și în perioada 25 – 28 iulie la Alexandria, județul Teleorman, etapa națională.

Concursul Memoria Holocaustului este programat după cum urmează: pe 25 mai va avea loc faza județeană, organizată la Liceul de Artă ”Gheorghe Tattarescu” Focșani. Etapa națională este organizează din doi în doi ani, prin urmare în 2019 nu se organizează.

Concursul Istorie și societate în dimensiune virtuală are programat astfel: etapa județeană pe 23 februarie la Liceul Teoretic ”Ioan Slavici” Panciu, iar etapă națională se va desfășura la Târgu Mureș în perioada 18-21 iunie.

Concursul Cultură și civilizație în România se va derula după cum urmează: pe 30 martie va avea loc la Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” etapa județeană, iar etapa națională se va susține la Iași în perioada 2 – 5 iunie.

La Științele socio – umane, în anul școlar 2018-2019 au loc două concursuri școlare. Astfel, etapele olimpiadei de discipline socio-umane sunt programate după cum urmează: cea județeană va avea loc pe 9 martie 2019 la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” Focșani, iar etapa națională se va susține la Brașov, în intervalul 22 – 26 aprilie.

Concursul Național ”Democrație și toleranță” va avea loc după cum urmează: etapa județeană pe 18 mai la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani, iar etapa națională se va desfășura la Galați în intervalul 30 iulie – 2 august.

Trebuie precizat faptul că listele cu elevii care sunt selectați să participe la aceste concursuri vor fi transmise inspectorului de specialitate cu cel puțin două săptămâni înainte de desfășurarea etapelor județene. De asemenea, trebuie precizat că elevii selectați la oricare dintre concursurile mai sus menționate, trebuie să se prezinte la concurs însoțiți de un cadru didactic și având asupra lor cartea de identitate. Nu sunt acceptați în concurs elevii care nu au fost înscriși în termen.

Toate aceste concursuri se vor desfășura cu respectarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative școlare și extrașcolare. Potrivit informațiilor furnizate de profesoara Mariana Dascălu, inspector școlar de istorie și socio-umane, programa pentru aceste concursuri școlare rămâne aceeași ca și în anii anteriori.

 

Noutățile olimpiadelor din anul școlar 2018-2019

Una dintre noutățile acestor concursuri școlare se regăsește în etapele județene, indiferent de specialitate și se referă la corectură, care se va face în alt județ decât cel în care se susțin competițiile, fie la Comisia Centrală a Olimpiadei. O decizie mult așteptată de multe cadre didactice, mai ales că prin această decizie se elimină orice posibilă presiune pe corectori, ceea ce creşte gradul de obiectivitate în aprecierea lucrărilor şi siguranţa stabilirii unei reale ierarhii naţionale a valorilor. Soluţionarea contestaţiilor se va face, de asemenea, în alt judeţ decât judeţul de origine şi judeţul evaluator.

Printre cele mai importante elemente de noutate inserate în noua metodologie-cadru amintim acordarea unui număr sporit de locuri suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadelor, la toate disciplinele, posibilitatea de transfer a locurilor suplimentare neocupate la un an de studiu la un alt an de studiu, precum şi stabilirea unui punctaj minim pentru a participa la etapa națională a olimpiadei.

Numărul participanților la etapa națională, la nivel național, este de 90 elevi/ an de studiu pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie și 70 elevi/ an de studiu la celelalte olimpiade, care se organizează în toate județele și sectoarele municipiului București. Se califică la etapa națională cei 47 de câștigători ai etapei județene – din cele 41 de județe și 6 (șase) sectoare ale municipiului București – la care se adaugă 43, respectiv 23 locuri suplimentare/ an de studiu, conform ierarhiei din clasamentul național. Pentru a se califica la etapa națională, participanţii trebuie să obţină un punctaj cel puţin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obţinut la etapa judeţeană/  de sector. În cazul în care, la nivelul judeţului/ sectorului nu există participanţi care să întrunească această condiţie, locurile astfel disponibilizate pot fi adăugate locurilor suplimentare.

În cazul în care locurile suplimentare nu se ocupă, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în limita unui procent de maximum 50% din locurile suplimentare, fără a se depăşi, la etapa naţională, 110 locuri pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, respectiv 85 pentru celelalte olimpiade.

Potrivit Ministerului Educației Naționale (MEN), sintagma „competiţii şcolare” include olimpiadele şcolare şi concursurile şcolare organizate pe discipline de învăţământ, interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare/ calificări şi domenii de pregătire profesională, concursuri de creaţie, concursuri şi festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare pentru elevi. Acestea au caracter ştiinţific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic şi sportiv. ”Metodologia respectă principiul egalităţii de şanse şi, în egală măsură, susţine performanţa şcolară înaltă, stabilind subiecte unice, pe ţară, la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare şi acordând, în baza unui clasament naţional, locuri suplimentare la etapa naţională a olimpiadei”, după cum precizează MEN într-un comunicat.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here