Profesoarele în prag de pensionare pot solicita să rămână titulare până la 65 de ani

1
1895

Cadrele didactice femei, titulare pe post, pot solicita unităților de învățământ în care activează continuarea activității de predare după împlinirea vârstei de pensionare de 63 de ani, până la 65 de ani, potrivit unei decizii a Curții Constituționale a României (CCR), prin care se dă femeii libertatea de a alege să lucreze până la 65 de ani, vârsta standard de pensionare a bărbaților. Concret, dacă vor, profesoarele din învățământul vrâncean, aflate în prag de pensionare, au asigurată continuarea activității, grație Deciziei 387 a Curții Constituționale din România, publicată în Monitorul Oficial (MO) încă de anul trecut.

Cadrele didactice femei aflate în situația de a se pensiona până la 1 septembrie 2019, care vor să rămână în activitate și în anul școlar următor, trebuie să înainteze o cerere conducerii unității de învățământ în care lucrează pentru a beneficia de prevederile deciziei CCR, de menținere ca titular până la vârsta de 65 de ani. Cererea trebuie depusă până la sfârșitul acestei luni.

Potrivit informațiilor furnizate de profesorul Mihail Fâsan, inspector  responsabil cu mișcarea personalului didactic, această cerere trebuie făcută în fiecare an. „Anul acesta, cadrele didactice femei care împlinesc vârsta standard de pensionare de 61 de ani și două luni până la 1 septembrie 2019 pot face cerere la conducerea școlii pentru a beneficia de prevederile deciziei 387/2018 a CCR de menținere ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani. Formularul de cerere se găsește pe site-ul IȘJ la resurse umane, noutăți”, a declarat pentru Monitorul de Vrancea, profesorul Mihail Fâsan.

Inspectorul școlar ne-a mai spus că un alt element de noutate este și faptul că poate rămâne cu statut de titular și un cadru didactic femeie care nu are gradul didactic I sau 25 de ani vechime, deci doar cu definitivat sau gradul II. Potrivit deciziei 387/2018, dată de CCR, sintagma ”condiții de vârstă standard” cuprinsă în Codul Muncii nu poate să excludă femeia de la dreptul de a continua să muncească, la fel ca bărbatul, până la împlinirea vârstei de 65 de ani. Prin decizia CCR, care își produce efectele de la data publicării în MO, femeia ajunsă la vârsta legală de pensionare poate opta pentru continuarea activității, până la vârsta legală de pensionare stabilită prin lege pentru bărbați.

”Curtea apreciază că încetarea raportului de muncă al femeii la o vârstă mai redusă decât a bărbatului poate și trebuie să rămână o opțiune a acesteia, în contextul social actual. Transformarea acestui beneficiu legal într-o consecință asupra încetării contractului individual de muncă ce decurge ope legis dobândește valențe neconstituționale, în măsura în care ignoră voința femeii de a fi supusă unui tratament egal cu cel aplicabil bărbaților. Astfel, dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 sunt constituționale numai în măsura în care, la împlinirea vârstei legale de pensionare, dau dreptul femeii să opteze fie pentru deschiderea dreptului la pensie și încetarea contractului individual de muncă în curs, fie pentru continuarea acestui contract, până la împlinirea vârstei legale de pensionare prevăzute pentru bărbați, la acea dată. În prima ipoteză, când optează pentru deschiderea dreptului la pensie, contractul individual de muncă în curs încetează de drept, iar dreptul la muncă va putea fi exercitat numai după încheierea unui nou contract, dacă angajatorul consimte în acest sens. Din contră, în măsura în care salariata optează pentru continuarea raportului de muncă, până la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege pentru bărbați, exercițiul dreptului la muncă nu este condiționat de încheierea unui nou contract și de voința angajatorului, dar dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan. Curtea observă că, potrivit dispozițiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei, dar că, atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5 la această lege”, se arată în motivarea CCR.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here