Cadrele didactice cu vechime și gradul I pot solicita, până la sfârșitul lunii ianuarie, reducerea normei didactice

0
1328

Cadrele didactice care au gradul I și o vechime de peste 25 de ani în sistem pot beneficia de reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului, dacă depun o cerere în acest sens până la sfârșitul acestei luni. Cei care doresc ca în anul școlar următor să aibă o normă redusă, de la 18 ore la 16 ore, trebuie să depună o solicitare în acest sens la unitatea de învățământ unde activează. Potrivit legii educației naționale nr.1 din 2001, ”Norma didactică de predare – învățare – evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c), d) și e) pentru personalul didactic de predare și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, și cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului, cu încadrarea în bugetul aprobat” după cum se arată la art. 4 din Legea 1/2001.

În aceeași lege este precizat că norma didactică se poate reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic, adresată directorului școlii. Dreptul la reducerea normei este reglementat expres numai pentru personalul didactic de predare din învățământul secundar și terțiar non – universitar (învățământ gimnazial, liceal și postliceal). Pentru anul școlar 2019-2020, solicitările se fac până pe 31 ianuarie. Profesorii interesați trebuie să aibă în vedere că ziua de 24 ianuarie este o zi liberă. Nu beneficiază de reducerea normei didactice personalul didactic de predare care își desfășoară activitatea în învățământul preșcolar și învățământul primar.

În momentul în care consideră că poate lua ore suplimentare conform calendarului din Metodologie, un cadru didactic ce a beneficiat de reducerea normei va primi ore suplimentare cu mențiunea că vor fi remunerate la plata cu ora doar orele ce depășesc norma de 18 ore. „Personalul didactic de predare și de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora sau cumul de norme, doar după efectuarea normei complete, prevăzute la alin. (3) lit. c), d) și e).”, după cum este prevăzut la art. 6 din Legea Educației Naționale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here