Ghidul călătorului prin legislație. Contractul de vânzare (VII)

0
150

Continuăm astăzi călătoria noastră cu informații referitoare la dreptul unor cumpărători de a cumpăra cu prioritate un bun, drept cunoscut sub numele de drept de preempţiune.

Iată câteva cazuri în care persoanele au drept de preemțiune:

– terenurile din fondul forestier care sunt în proprietate privată pot fi vândute respectând dreptul de preempţiune al titularilor, în acest caz, numai vecinii care sunt proprietari de fond forestier beneficiind de dreptul de preempţiune (Codul civil )

– locatarii imobilelor restituite persoanelor îndreptăţite, având, printre altele, destinaţiile de unităţi şi instituţii de învăţământ de stat, unităţi sanitare şi de asistenţă medico-socială din sistemul public, imobile ocupate de administraţiile financiare, trezorerii etc., instituţii culturale, precum şi cele ocupate de sediile partidelor politice au drept de preempţiune la cumpărarea acestora. ( Legea nr. 10/2001 )

– în cazul în care un imobil expropriat este scos la vânzare de către expropriatorul care nu a putut realiza lucrarea de utilitate publică (ce a constituit scopul exproprierii), fostul proprietar, adică expropriatul, are un drept prioritar la cumpărare, pentru un preţ care nu poate fi mai mare decât despăgubirea primită la expropriere, actualizată (Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică).

În situația în care se vinde un bun mobil, titularul dreptului de preempţiune poate accepta oferta în maxim 10 zile de la momentul în care i se comunică. Dacă se vinde un bun imobil, oferta trebuie acceptată în 30 zile de la același moment al comunicării ofertei către titularul dreptului. Dacă acesta din urmă nu acceptă oferta în termenele menționate anterior, atunci oferta se consideră respinsă. Doar în situația în care titularul nu își exercită acest drept, proprietarul bunului respectiv poate încheia contractul de vânzare cu terțul.

Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări fie la telefonul 0237.224.555, fie pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea, redactie@monitorulvn.ro.

 

AVOCAT MANUELA FLOREA

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here